COVID-19 Pandemisi Sırasında Uyku Durumu: COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren ve Geçirmeyen Kişilerde Uyku Özellikleri Benzer Olmayabilir
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Makale
P: 87-93
Haziran 2024

COVID-19 Pandemisi Sırasında Uyku Durumu: COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren ve Geçirmeyen Kişilerde Uyku Özellikleri Benzer Olmayabilir

J Turk Sleep Med 2024;11(2):87-93
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 10.11.2022
Kabul Tarihi: 03.07.2023
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

Öz

Amaç

Sosyoekonomik ve psikolojik faktörler nedeniyle pandemi dönemlerinde uyku bozuklukları daha sık ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, enfeksiyonun kendisi de kolayca gözden kaçabilecek bir dizi uzun süreli komplikasyona neden olabilir. Bu çalışma, koronavirus hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonundan iyileşen olguların uyku durumlarının aynı sosyokültürel ortamda yaşayan ancak aynı dönemde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş olgulardan farklı olup olmadığını incelemeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya alınmadan en az bir ay önce iyileşen koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalığı tanısı olan 243 olgu (hasta grubu) ve aynı dönemde COVID-19 öyküsü olmayan 132 kişi (kontrol grubu) bu çalışmaya dahil edildi. Her iki grubun sosyodemografik ve tıbbi özellikleri kaydedildi ve her iki grupta uyku değerlendirmesi için Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından hazırlanan 17 maddeden oluşan öz değerlendirme formu kullanıldı.

Bulgular

Hasta grubunda toplam uyku kalitesinin öz değerlendirme puanları daha düşüktü (p<0,001). Ayrıca alt başlık puanlamaları da hasta ve kontrol grupları arasında bazı önemli farklılıkları ortaya çıkardı. Hasta grubu, önemli ölçüde daha fazla geceleri terleme; sabahları baş ağrısıyla yorgun uyanma; şiddetli horlama; bacaklarda huzursuzluk hissi ve uyuyamama kaygısı (sırasıyla; p<0,001, p=0,003, p=0,016, p=0,016, p=0,032) bildirdi.

Sonuç

COVID-19 olgularında iyileşmeden 1 ay sonra bile uyku, hastalığın kendisine veya hastalık nedeniyle artmış stres faktörlerine veya her ikisine bağlı olabilecek şekilde önemli ölçüde bozulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Subjektif uyku bozukluğu, COVID-19 enfeksiyonu sonrası, pandemi

References

1
Morin CM, Carrier J, Bastien C, Godbout R; Canadian Sleep and Circadian Network. Sleep and circadian rhythm in response to the COVID-19 pandemic. Can J Public Health. 2020;111(5):654-657.
2
Marelli S, Castelnuovo A, Somma A, et al. Impact of COVID-19 lockdown on sleep quality in university students and administration staff. J Neurol. 2021;268(1):8-15.
3
Xue Z, Lin L, Zhang S, Gong J, Liu J, Lu J. Sleep problems and medical isolation during the SARS-CoV-2 outbreak. Sleep Med. 2020;70:112-115.
4
Vitale JA, Perazzo P, Silingardi M, Biffi M, Banfi G, Negrini F. Is disruption of sleep quality a consequence of severe Covid-19 infection? A case-series examination. Chronobiol Int. 2020;37(7):1110-1114.
5
Liguori C, Pierantozzi M, Spanetta M, et al. Subjective neurological symptoms frequently occur in patients with SARS-CoV2 infection. Brain Behav Immun. 2020;88:11-16.
6
Jahrami H, BaHammam AS, Bragazzi NL, Saif Z, Faris M, Vitiello MV. Sleep problems during the COVID-19 pandemic by population: a systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2021;17(2):299-313.
7
Sommantico M, Iorio I, Lacatena M, Parrello S. Dreaming during the COVID-19 lockdown: a comparison of Italian adolescents and adults. Res Psychother. 2021;24(2):536.
8
Stavem K, Ghanima W, Olsen MK, Gilboe HM, Einvik G. Prevalence and Determinants of Fatigue after COVID-19 in Non-Hospitalized Subjects: A Population-Based Study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(4):2030.
9
Fernández-de-Las-Peñas C, Navarro-Santana M, Gómez-Mayordomo V, et al. Headache as an acute and post-COVID-19 symptom in COVID-19 survivors: A meta-analysis of the current literature. Eur J Neurol. 2021;28(11):3820-3825.
10
Tony AA, Tony EA, Ali SB, Ezzeldin AM, Mahmoud AA. COVID-19-associated sleep disorders: A case report. Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. 2020;9:100057.
11
Mohiuddin O, Khan AA, Shah SMI, et al. New-onset restless leg syndrome in a covid-19 patient: A case report with literature review. Pan Afr Med J. 2021;38:318.
12
Franco B, Morais MA, Holanda ASS, Manconi M, de Mello MT, Esteves AM. Impact of Covid-19 on the restless legs syndrome. Sleep Sci. 2020;13(3):186-190.
13
Jiang Z, Zhu P, Wang L, et al. Psychological distress and sleep quality of COVID-19 patients in Wuhan, a lockdown city as the epicenter of COVID-19. 2021;136:595-602.
14
Mandal S, Barnett J, Brill SE, et al. Long-COVID’: A cross-sectional study of persisting symptoms, biomarker and imaging abnormalities following hospitalisation for COVID-19. Thorax. 2021;76(4):396-398.
15
Kocevska D, Blanken TF, Van Someren EJW, Rösler L. Sleep quality during the COVID-19 pandemic: not one size fits all. Sleep Med. 2020;76:86-88.
16
Gualano MR, Lo Moro G, Voglino G, Bert F, Siliquini R. Effects of Covid-19 Lockdown on Mental Health and Sleep Disturbances in Italy. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(13):4779.
2024 ©️ Galenos Publishing House