Özgün Makale

Obstüktif Uyku Apneli ve Eşlik Eden Hipertansiyonlu ve Diabetes Mellituslu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
 • Ayşegül Altıntop Geçkil
 • Çiğdem Fırat Koca
J Turk Sleep Med 2020; 7: 5-9 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.52824
Elektrokonvülsif Terapi için Sevk Edilen Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hasta Örneğinde Uyku Apne
 • Caris T. Fitgerald
 • Erica Hiett
 • Daniel J. Buysee
 • Nejat Altintas
 • Grace Aikman
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2015; 2: 7-10 DOI: 10.4274/jtsm.02.002
Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri İlişkisi
 • Şenay Aydın
 • Cengiz Özdemir
 • Sinem Nedime Sökücü
J Turk Sleep Med 2019; 6: 29-36 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.25733
Sistemik Sklerozda Uyku Bozukluğu ve Uyku ile Pulmoner Hipertansiyon Arasındaki İlişkilerin Sonuçları: Bir Pilot Çalışma
 • İpek Türk
 • Didem Arslan
 • Kezban Aslan Kara
 • Duygu Kurt Gök
 • Çağlar Emre Çağlıyan
 • İsmail Hanta
 • İlker Ünal
J Turk Sleep Med 2024; 11: 45-51 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.58661
Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Nokturnal Hipertansiyon Belirteçleri: Uyku Esnasında Okült Hipertansiyonu olan Hastaların Farkında Mıyız?
 • Çiğdem Özdilekcan
 • Tarkan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 63-69 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.47550
Obezite Hipoventilasyon Sendromunda Ekokardiyografik Bulgular
 • Aylin Pıhtılı
 • Ekrem Karaayvaz
 • Züleyha Bingöl
 • Ahmet Kaya Bilge
 • Gülfer Okumuş
 • Esen Kıyan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 65-70 DOI: 10.4274/jtsm.79188
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Kardiyovasküler Hastalıklar; Hipertansiyonun Rolü
 • Yasemin Dinç
 • Aylin Bican Demir
J Turk Sleep Med 2022; 9: 238-243 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.61687
Hipertansiyon Hastalarında Uyku Kalitesinin Öz Bakım Gücü ve Kan Basıncı Kontrolüne Etkisi
 • Yeliz Yılmaz
 • Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
J Turk Sleep Med 2022; 9: 278-287 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.19970

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler