Olgu Sunumu

Amlodipin ile İlişkili İkincil Hipersomni Olgusu
  • Güray Koç
  • Bülent Devrim Akçay
  • Sinan Yetkin
J Turk Sleep Med 2019; 6: 16-18 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.99608

Olgu Sunumu

Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Gelişen Bir Pleiosomnia Olgusu
  • Güray Koç
  • Bülent Devrim Akçay
  • Ömer Karadaş
  • Sinan Yetkin
J Turk Sleep Med 2017; 4: 90-94 DOI: 10.4274/jtsm.44153

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar