Özgün Makale

Hemşirelik İntörn Öğrencilerinde Bebeklerde Uyku Güvenliği Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi
 • Sibel Serap Ceylan
 • Türkan Turan
 • Çiğdem Erdoğan
 • Selim Ceylan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 28-34 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.33042
Ebe ve Hemşireler Güvenli Uyku Hakkında Ne Biliyor?
 • İlknur Yıldız
J Turk Sleep Med 2021; 8: 43-48 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02411
Gebelikte D Vitamini Eksikliği ve Huzursuz Bacaklar Sendromu İlişkisi
 • Gonca Sağlam
 • Gizem Pektaş
 • Serdar Karakullukçu
 • Bedri Aras Pektaş
 • Demet Sağlam Aykut
J Turk Sleep Med 2020; 7: 44-48 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.14633
Yenidoğanlarda Güvenli Uyku Açısından Annelerin Tercihleri
 • Çiğdem Erdoğan
 • Türkan Turan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 58-61 DOI: 10.4274/jtsm.25743
0-13 Aylık Bebeği Olan Ebeveynlerin Uyku Güvenliği Hakkında Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Tülay Kuzlu Ayyıldız
 • Sümeyye Özdemir
 • Aysel Topan
 • Elif Cebeci
 • Nazife Kuzlu
 • Merve Toplu
J Turk Sleep Med 2020; 7: 73-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.63634
Gebelerde Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Alis Kostanoğlu
 • Ayşe Sena Manzak
 • Ayşegül Şahin
J Turk Sleep Med 2019; 6: 80-87 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.64936

Derleme

Ani Bebek Ölüm Sendromu Riskinin Azaltılmasında ve Güvenli Uyku Ortamının Oluşturulmasında Hemşirenin Rolü
 • Pınar Doğan
 • Hatice Bal Yılmaz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 75-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.07379

Editöre Mektup

Postpartum Uyku Kalitesini Etkileyen Değişkenler
 • Ahmet Yüksek
J Turk Sleep Med 2020; 7: 105-105 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.42714

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler