Özgün Makale

Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Aktigrafi Yöntemiyle Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Senem Alkan Özdemir
 • Pelin Ertan
 • Gökhan Tekin
 • Özge Yılmaz
 • Hasan Yüksel
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 48-53 DOI: 10.4274/jtsm.65375
Yoğun Bakım Ünitesindeki Bilinçli Hastalarda Çok Bileşenli Uyku Protokolünün Uyku Kalitesine Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Katarína Žiaková
 • Dagmar Šerková
J Turk Sleep Med 2020; 7: 140-148 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.08208
Altmış Yaş Üstü Yatan Hastalarda Gece Uykusunun Analizi ve Seçilmiş Prediktörlerin (Ağrı ve Deliryum) Uykunun Kalitesi Üzerindeki Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Pavlìna Štěpánová
 • Bohdana Břegová
 • Renata Zittová
 • Jana Hrušková
J Turk Sleep Med 2023; 10: 221-228 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.03016

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler