Sözel Bildiriler

UYKU MERKEZİNDE İZLENEN HASTALARDA PERİYODİK BACAK HAREKETLERİ (PLM) PREVALANSI
 • Özlem Akdoğan
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 115-116

Özgün Makale

Uyku Merkezinde İzlenen Hastalarda Periyodik Bacak Hareketleri Prevalansı
 • Özlem Akdoğan
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 131-139 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.47965
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ağrı Prevalansı ve Ağrının Klinik Özellikleri
 • Mesrure Köseoğlu
 • Serkan Özben
 • Bahar Erbaş
 • Gökçen Gözübatık Çelik
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Dilek Ataklı
J Turk Sleep Med 2020; 7: 149-154 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.46330

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler