Cilt 6, Sayı 4 (Özel)

Aralık 2019
(1) Bilimsel Program, (43) Konuşma Metinleri, (26) Sözel Bildiriler

Kapak

Kapak Sayfası


Bilimsel Program

Bilimsel Program
J Turk Sleep Med 2019; 6: 6-18

Konuşma Metinleri

ARTEFAKTLAR
 • Melike Yüceege
J Turk Sleep Med 2019; 6: 20-20
Parasomniler: (Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi)
 • Gülçin Benbir Şenel
J Turk Sleep Med 2019; 6: 21-27
UYKUDA SOLUNUM OLAYLARI SKORLAMASI
 • Mehmet Ali HABEŞOĞLU
J Turk Sleep Med 2019; 6: 28-30
BİYOELEKTRİK UYANIKLIK (AROUSAL)VE SİKLİK ALTERNAN PATTERN SKORLAMASI
 • Nergiz Hüseyinoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 31-33
KARDİYAK OLAYLARIN SKORLANMASI
 • Gülfem YURTERİ
J Turk Sleep Med 2019; 6: 34-35
NARKOLEPSİ VE DİĞER SANTRAL NEDENLİ HİPERSOMNİLER
 • Kadriye AĞAN
J Turk Sleep Med 2019; 6: 36-36
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU: KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI KRİTERLERİ
 • Sibel Özkurt
J Turk Sleep Med 2019; 6: 37-38
UYKU ÇALIŞMALARININ GELECEĞİ
 • Hamdullah Aydın
J Turk Sleep Med 2019; 6: 39-39
OSAS VE OFTALMOLOJİK SİSTEM
 • Ayşın Kısabay Ak
J Turk Sleep Med 2019; 6: 40-40
OUAS ve ENDOTELYAL SİSTEM
 • Tuğba Göktalay
J Turk Sleep Med 2019; 6: 41-42
OSAS VE KOGNİSYON
 • Erhan Akıncı
J Turk Sleep Med 2019; 6: 43-43
TEKNİSYEN SAĞLIĞI
 • Neslihan Tamuca
J Turk Sleep Med 2019; 6: 44-45
SEMPTOMDAN KLİNİĞE UYKUSUZLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Hamdullah Aydın
J Turk Sleep Med 2019; 6: 46-46
VİJİLANSIN NÖROFİZYOLOJİSİ VE PATOLOJİLERİ
 • Gülçin Benbir Şenel
J Turk Sleep Med 2019; 6: 47-48
UYKU TESTİ NEREDE YAPILMALI? LABORATUVARDA MI EVDE Mİ?
 • Şevkiye Birtanır
J Turk Sleep Med 2019; 6: 49-49
PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA TEDAVİ
 • Mehmet Murat Demet
J Turk Sleep Med 2019; 6: 50-51
SİRKADYEN SİSTEM VE TEDAVİ ETKİLEŞİMİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TEDAVİ
 • Ahmet Uğur Demir
J Turk Sleep Med 2019; 6: 52-52
UYKU TEKNİKER/TEKNİSYEN TANIMLAMALARI VE EĞİTİMİ
 • Müge YILMAZ
J Turk Sleep Med 2019; 6: 53-53
UYKU TEKNİKER/TEKNİSYEN SORUMLULUKLARİ
 • Simge Arda
J Turk Sleep Med 2019; 6: 54-55
UYKU TIBBINDA ÖZÜRLÜLÜK VE MALULİYET
 • Hikmet Fırat
J Turk Sleep Med 2019; 6: 56-57
UYKU TIBBINDA MEDİKOLEGAL SORUNLAR SÜRÜCÜ BELGESİ
 • Mehmet Ali Habeşoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 58-59
ASKERLİK
 • Güray Koç
J Turk Sleep Med 2019; 6: 60-61
RÜYA MEKANİZMASI
 • Sevda İSMAİLOĞULLARI
J Turk Sleep Med 2019; 6: 62-62
RÜYADA KOGNİSYON VE BİLİNÇ
 • Gülçin Benbir Şenel
J Turk Sleep Med 2019; 6: 63-63
PATOLOJİK RÜYA
 • Utku Oğan AKYILDIZ
J Turk Sleep Med 2019; 6: 64-65
PLMS TESTİNİN METODOLOJİSİ VE KAYIT TEKNİKLERİ (UYKUDA PERİYODİK UZUV HAREKETLERİ)
 • Sena Çetinkaya
 • Sena Çetinkaya
J Turk Sleep Med 2019; 6: 66-67
OSAS’TA GÜNCEL TANI YAKLAŞIMI VE YENİLİKLER-AHİ TANIDA YETERLİ Mİ?
 • Özen Kaçmaz Başoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 68-70
HİPERSOMNİ-HİPERSOMNOLANS
 • Utku Oğan AKYILDIZ
J Turk Sleep Med 2019; 6: 71-72
PAP TEDAVİSİ YAN ETKİLERİ
 • Banu Salepci
J Turk Sleep Med 2019; 6: 73-74
PEDİYATRİK HASTALARDA POLİSOMNOGRAFİ UYGULAMALARI
 • Sevda İsmailoğulları
J Turk Sleep Med 2019; 6: 75-75
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA UYKU SORUNLARINA YAKLAŞIM (ANKSİYETE BOZUKLUKLARI)
 • Bülent Devrim Akçay
J Turk Sleep Med 2019; 6: 76-77
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA UYKU SORUNLARINA YAKLAŞIM; BAĞIMLILIK VE UYKU
 • Mustafa Güleç
J Turk Sleep Med 2019; 6: 78-79
DİĞER NOKTURNAL PAROKSİSMAL OLAYLAR
 • Sevda İsmailoğulları
J Turk Sleep Med 2019; 6: 80-80
ÇOCUKLARDA OBSTRUKTİF UYKU APNESİ
 • H. Uğur Özçelik
J Turk Sleep Med 2019; 6: 81-81
İLK GECE ETKİSİ UYKU LABORATUVARINDA YATAN HASTALARIN VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
 • Mehmet Arslan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 82-83
ÇOCUKLARDA UYKU BOZUKLUKLARI (ÇOCUKLARDA BAĞIMLILIK VE İNSOMNİ)
 • Bülent Devrim Akçay
J Turk Sleep Med 2019; 6: 84-84
OBESITY AND SLEEP APNEA
 • Neşe Dursunoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 85-88
İNSOMNİDE FARMAKOLOJİK TEDAVİLER
 • Turan ATAY
J Turk Sleep Med 2019; 6: 89-93
PARASOMNILERDE TANISAL TESTLER
 • Kadir Lale
J Turk Sleep Med 2019; 6: 94-94
PARASOMNİLER
 • Kadriye AĞAN
J Turk Sleep Med 2019; 6: 95-96
DİĞER UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI 1 (SANTRAL APNE SENDROMLARI-HİPOVENTİLASYON SENDROMLARI): KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI VE TEDAVİ
 • M. Sezai Taşbakan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 97-97
UYKUDA HAREKET SKORLAMASI
 • Nida Fatma TAŞCILAR
J Turk Sleep Med 2019; 6: 98-99
UYKUDA HAREKET BOZUKLUKLARI
 • Nida Fatma Taşcılar
J Turk Sleep Med 2019; 6: 100-101

Sözel Bildiriler

OBSTRİKTİF UYKU- APNE SENDROMU VE NARKOLEPSİ BİRLİKTELİĞİ: KO-MORBİDİTE Mİ? SONUÇ MU?
 • Dilara Mermi Dibek
 • Onur Bulut
 • Sevgi Ferik
 • Ayşegül Özer Çelik
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 103-103
KATATRENİ; POLİSOMNOGRAFİDE SANTRAL UYKU APNESİNİ TAKLİT EDEN UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU
 • Sevgi Ferik
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 104-104
UYKU ENDOSKOPİSİ SONUÇLARIMIZ
 • Seçil Bahar
 • Müjdat Babadostu
 • Teoman Dal
J Turk Sleep Med 2019; 6: 105-106
GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI OLAN HASTALARDA UYKU BOZUKLUKLARI, DEPRESYON VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Fettah Eren
J Turk Sleep Med 2019; 6: 107-107
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA ARALIKLI HİPOKSİNİN PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Mustafa Emir Tavşanlı
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Ayşegül Gündüz
 • Derya Karadeniz
 • Nurten Uzun Adatepe
J Turk Sleep Med 2019; 6: 108-108
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNA EŞLİK EDEN SANTRAL VE MİKST TİPTE ANORMAL SOLUNUM OLAYLARININ TEDAVİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • Ceren Aliş
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2019; 6: 109-110
HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNDA SEMPTOM ŞİDDETİ İLE KAN PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
J Turk Sleep Med 2019; 6: 111-111
İNSOMNİA HASTALARINA UYGULANAN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Esra Aydınlı
 • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
J Turk Sleep Med 2019; 6: 112-112
GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUĞU OLAN HASTA HANGİ TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
 • Sevgi Ferik
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 113-113
A THOROUGH PSYCHOMETRIC COMPARISON BETWEEN ATHENS INSOMNIA SCALE AND INSOMNIA SEVERITY INDEX AMONG PATIENTS WITH ADVANCED CANCER
 • Vida Imani
 • Amir Pakpour
J Turk Sleep Med 2019; 6: 114-114
UYKU MERKEZİNDE İZLENEN HASTALARDA PERİYODİK BACAK HAREKETLERİ (PLM) PREVALANSI
 • Özlem Akdoğan
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 115-116
PARADOKSAL İNSOMNİ HASTALARINDA PRİMER/SEKONDER AYIRIMI KLİNİK OLARAK YAPILABİLİR Mİ?
 • Selahattin Ayas
 • Ömer Aydın
 • Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2019; 6: 117-118
ARNOLD CHIARI MALFORMASYONU NEDENİYLE VOKAL KORD PARALİZİSİ GELİŞEN VE TRAKEOSTOMİ TAKILAN HASTADA APNÖSTİK SOLUNUMA TEDAVİ YAKLAŞIMI
 • Selahattin Ayas
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2019; 6: 119-120
ÜST HAVAYOLU TIKANIKLIĞI VE UYKU PARAMETRELERİNİN GÜNDÜZ UYKULULUĞU VE UYKU KALİTESİNE ETKİLERİ
 • Berk Gürpınar
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Sevgi Sayın
 • Esra Koçhan
 • Derya Karadeniz
 • Michael Friedman
J Turk Sleep Med 2019; 6: 121-121
TUAS’DA RUTİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER KARDİYOVASKÜLER RİSKİ YANSITIR MI?
 • Aslı Akyol Gürses
 • Kadri Murat Gürses
 • Utku Oğan Akyıldız
J Turk Sleep Med 2019; 6: 122-123
PATLAYAN BAŞ SENDROMU KLİNİK VE POLİSOMNOGRAFİ BULGULARI: 11 VAKA DEĞERLENDİRMESİ
 • Kübra Mehel Metin
 • Selda Keskin Güler
 • Sinan Yetkin
 • Tahir Kurtuluş Yoldaş
J Turk Sleep Med 2019; 6: 124-125
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU İLE TEDAVİYE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON İLİŞKİSİ
 • Figen Yavlal
 • Figen Yavlal
J Turk Sleep Med 2019; 6: 126-126
İNFERTİLİTE TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ İKİNCİL HİPERSOMNİ OLGUSU
 • Aslı Ece ÇİLLİLER
 • Hikmet FIRAT
J Turk Sleep Med 2019; 6: 127-127
POLİOMYELİT HASTALARINDA HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNUN VARLIĞI VE AĞRI, UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
 • Ferda İlgen Uslu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 128-129
KOMORBİD HASTALIKLARIN VE VİTAMİN DÜZEYLERİNİN UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • Murat Yılmaz
 • İrem Deniz Atasoy
 • Serpil Yıldız
J Turk Sleep Med 2019; 6: 130-131
MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARI VE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Hatice Ömercikoğlu Özden
 • Gülin Sunter
 • Dilek Günal
 • Kadriye Ağan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 132-133
UYKUDA BEYNİN OKSİJENLENMESİ NASIL DEĞİŞMEKTEDİR?
 • Gonca İnanç
 • Murat Özgören
 • Adile Öniz
J Turk Sleep Med 2019; 6: 134-134
İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON HASTALARINDA UYKU APNE SENDROMU SIKLIĞI
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Oya Öztürk
J Turk Sleep Med 2019; 6: 135-135
HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNDA ENFLAMASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Aylin Reyhani
J Turk Sleep Med 2019; 6: 136-136
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKUYA İLİŞKİN ÖLÇÜMLER İLE SUBKLİNİK DEPRESİF BELİRTİLER VE BİLİŞSEL SÜREÇLERİN ARAŞTIRILMASI
 • Nakşidil Yazıhan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 137-137
FİBROMYALJİLİ KADIN HASTALARDA OBSTRÜKTİF UYKU APNE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Pınar Mutlu
 • Çoşkun Zateri
 • Ali Zöhra
 • Özgür Özerdoğan
 • N.Arzu Mirici
J Turk Sleep Med 2019; 6: 138-138

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler