YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Yavuz

Nurdoğan Yavuz

Vardiyalı Çalışma ve Uyku

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5)
Yerdelen

Deniz Yerdelen

Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59)
Yetkin

Sinan Yetkin

Bir Semptom ve Bir Hastalık Olarak Uykusuzluk

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 1-8)

Panik Bozukluğu Hastalarında Uykuda Kalp Hızı Değişkenliği

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 28-32)

Kalp Seslerinden Uyku Apnesi Tespit Edilebilir mi?

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 16-21)
Yıldız

Abdülmecit Yıldız

Kronik Renal Yetmezlikli ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Bozukluğunun Araştırılması ve Bunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 15-19)

Kalp Seslerinden Uyku Apnesi Tespit Edilebilir mi?

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 16-21)
Yılmaz

Adem Yılmaz

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularımızda Sistemik Hastalık Birlikteliği

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 65-68)

Apne/hipopne Öncesi Bazal Düzeyin Farklı Tanımına İlişkin Uyku Bozukluklarının Otomatik Tanımlaması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) Ile Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24)

Uykuda Seks Hastalığı

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 51-54)

Güncel Bilgiler Işığında Narkolepsi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 1-6)

Çocuklarda Uykuda Hareket Bozuklukları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25)

Parkinson Hastalığı ve Narkolepsi Benzeri Uyku Atakları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-22)
Yokuşoğlu

Mehmet Yokuşoğlu

Panik Bozukluğu Hastalarında Uykuda Kalp Hızı Değişkenliği

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 28-32)
Yüceege

Melike Yüceege

Obstrüktif Uyku Apnesinde Apne ve Hipopne İçeriğindeki Cinsiyet Farkı

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 16-21)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Hepsidin İyi Bir Enflamasyon Belirteci midir?

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 33-37)

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24)
Anasayfa Arşiv Arama Menü