YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Sağlam Aydınatay

Banu Sağlam Aydınatay

Obstrüktif Uyku Apnesinin Ağız İçi Apareyle Tedavisinde Uzun Dönem Uyum ve Hasta Deneyimleri

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 4-4)
Salepçi

Banu Salepçi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Subklinik Hipotiroidizm

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 11-14)

Pozitif Havayolu Basıncı (PAP) Cihazları ve Modları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 39-39)

Santral Nedenli Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25)

PAP Tedavisi ve Uyum Sorunları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3)

Epworth Uykululuk Skalasını Kim Uygulamalı? (Hasta mı? Teknisyen mi ?)

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ön Tanısı ile Başvuran Hastalarda Hastane Anksiete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6)

Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç Midir

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 18-18)

Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 79-84)

Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç midir?

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 73-78)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Ekspiratuvar ve İnspiratuvar Kas Fonksiyonları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 65-68)
Saraç

Gülşen Saraç

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Subklinik Hipotiroidizm

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 11-14)
Sarıdaş

Furkan Sarıdaş

İnme Etiyolojisinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Yeri

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 69-71)
Sarılar

Çağlar Sarılar

Kafa Travması Sonucu Oluşan Frontal Kontüzyonun Tetiklediği Somnanbulizm Olgusu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 22-22)
Savrun

Yusuf Savrun

İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 72-76)
Selçuki

Deniz Selçuki

Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) Ile Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24)
Sert

Feride Sert

Kronik Renal Yetmezlikli ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Bozukluğunun Araştırılması ve Bunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 15-19)
Sevinç

Can Sevinç

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Hastalarının Uykuda Solunum Bozuklukları ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Açısından Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 34-38)
Seyedebrahimi

M. Mehdi Seyedebrahimi

Apne/hipopne Öncesi Bazal Düzeyin Farklı Tanımına İlişkin Uyku Bozukluklarının Otomatik Tanımlaması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17)
Sıvacı

Ali Özhan Sıvacı

İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 72-76)
Siva

Aksel Siva

Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59)
Sönmezışık

Evren Sönmezışık

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16)
Söylemez

Elif Söylemez

Kleine-Levin Sendromu: 2 Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15)
Sözmen

Vedat Sözmen

Kleine-Levin Sendromu: 2 Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15)
Strollo

Patrick Strollo

Obtrüktif Uyku Apne Tedavisinde Otomatik BPAP Cihazının Klinik Yararlılığı

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 66-70)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Hepsidin İyi Bir Enflamasyon Belirteci midir?

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 33-37)
Anasayfa Arşiv Arama Menü