YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Kaçmaz Başoğlu

Özen Kaçmaz Başoğlu

Trafik Kazaları ve Uyku

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6)
Kara

Atila Kara

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Uyku

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-13)

Hasta Gözüyle Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-10)
Karaali Savrun

Feray Karaali Savrun

Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 43-45)
Karaca

Züleyha Karaca

Tedavi Öncesi ve Sonrası Dönemde Akromegalide Obstruktif Uyku Apne Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 22-27)

Kronik Insomni Hastalarında Hipotalamik-Pituiter-Adrenal ve Büyüme Hormonu Aksının ve Metabolik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20)

Cushing Sendromlu Hastalarda Tedavi Öncesi ve 1 Yıllık Tedavi Sonrası Uyku Paternlerinin Belirlenmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 21-21)
Karadağ

Hasan Karadağ

İnsomniada Bilişsel ve Farmakolojik Tedaviler

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11)
Karadeniz

Derya Karadeniz

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Bir Hastada Polisomnografi Tetkiki Esnasında Solunum Arrestine Bağlı Exitus

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 33-35)

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 38-42)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 51-57)

Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59)

Gündüz Aşırı Uykululuk Şikayeti ile Başvuran ve Rathke Kesesi Tümörü Saptanan Bir Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 84-86)

Epilepsi Yanlış Tanısı Alan Parsiyel Katapleksili Narkolepsi Olgusu

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 22-24)

Uykuda Diş Gıcırdatma Tedaviye Dirençli ise…

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 42-43)

Aşırı Fragmanter Miyoklonus: Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 44-46)
Karadeniz

Derya Karadeniz

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Tedavisinin Lipid ve Glukoz Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 7-7)
Karaman Özlü

Zeynep Karaman Özlü

Richard-Campbell Uyku Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 29-32)
Kayhan

Servet Kayhan

Ağır Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Bir Olguda Klostrofobi ve Uykuda Ölüm Korkusuna Bağlı Yaşanan Tedaviye Uyum Sorununun Çözümü

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 20-21)
Kayım Bilgiç

Hatice Kayım Bilgiç

Obstrüktif Uyku Apnesi Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-25)

Tedaviyle Ortaya Çıkan Santral Uyku Apnesi: İkinci Titrasyonda Düzelir mi?

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 48-50)
Kaynak

Hakan Kaynak

Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 43-45)
Kaytaz

Asım Kaytaz

Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 43-45)
Kelestimur

Fahrettin Kelestimur

Kronik Insomni Hastalarında Hipotalamik-Pituiter-Adrenal ve Büyüme Hormonu Aksının ve Metabolik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20)
Keleştimur

Fahrettin Keleştimur

Cushing Sendromlu Hastalarda Tedavi Öncesi ve 1 Yıllık Tedavi Sonrası Uyku Paternlerinin Belirlenmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 21-21)
Kılıç

Ünzile Seval Kılıç

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hipoksinin Göz Üzerine Etkileri

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 43-47)
Kıral

Nesrin Kıral

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Subklinik Hipotiroidizm

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 11-14)

Epworth Uykululuk Skalasını Kim Uygulamalı? (Hasta mı? Teknisyen mi ?)

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ön Tanısı ile Başvuran Hastalarda Hastane Anksiete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6)

Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 79-84)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Ekspiratuvar ve İnspiratuvar Kas Fonksiyonları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 65-68)
Kırışoğlu Demir

Ceyda Erel Kırışoğlu Demir

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kök Hücrelerin Rolü

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 25-28)

Obstrüktif Uyku Apnesi ve Kanser

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 26-33)
Kısabay

Ayşın Kısabay

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) Ile Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64)
Kısabay Ak

Ayşin Kısabay Ak

Uykuda Seks Hastalığı

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 51-54)
Kızılgün

Murat Kızılgün

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Hepsidin İyi Bir Enflamasyon Belirteci midir?

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 33-37)
Korkmaz

Kezban Korkmaz

Kronik Insomni Hastalarında Hipotalamik-Pituiter-Adrenal ve Büyüme Hormonu Aksının ve Metabolik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20)

Tedavi Öncesi ve Sonrası Dönemde Akromegalide Obstruktif Uyku Apne Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 22-27)

Topiramat ile Ortaya Çıkan Huzursuz Bacaklar Sendromu: Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 36-37)

Uykuda Yemek Yeme Alışkanlığı Sonucu Kilo Alma Yakınması ile Başvuran Uyku ile İlişkili Yemek Yeme Bozukluğu (SRED)

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 60-61)

Willis Ekbom Hastalığının Güncel Tedavisi

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 62-65)

Genital Semptomlarla Seyreden Willis-Ekbom Hastalığı

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 82-83)
Köseoğlu

Mesrure Köseoğlu

Kleine-Levin Sendromu: 2 Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15)
Köseoğlu Bitnel

Mesrure Köseoğlu Bitnel

Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Depresyon ve Uyku Kalitesi

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 1-5)
Kurt

Bahar Kurt

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Laboratuvar Parametrelerinin Yeri

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-5)
Kurt Gök

Duygu Kurt Gök

Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Parasomni Sıklığı

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19)

Vardiyalı Çalışma ve Vardiyalı Çalışma Sonucu Gelişen Uyku Bozuklukları: Tanısı, Bulguları ve Tedavisi

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 30-34)
Kurtpınar

Zeynep Ezgi Kurtpınar

Kleine-Levin Sendromu: 2 Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15)
Kutlu

Gülnihal Kutlu

Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25)
Anasayfa Arşiv Arama Menü