YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Genç

Sebahat Genç

İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-19)

Obstrüktif Uyku Apnesi Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-25)

Tedaviyle Ortaya Çıkan Santral Uyku Apnesi: İkinci Titrasyonda Düzelir mi?

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 48-50)

Osa Dışı Uykuda Solunum Bozukluklarının İzlemi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 4-4)
Ger

Fatma Ger

Orta ve İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Kognitif Durum Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2)
Göktalay

Tuğba Göktalay

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) Ile Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24)
Gümüşburun

Fadıl Murat Gümüşburun

Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Laktat Düzeyi Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 55-64)

Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Laktat Düzeyi Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 55-64)
Gündüz

Suzan Gündüz

Çocuk Sağlığı ile İlgilenen Hekimlerin Uyku Konusundaki Farkındalıkları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 69-72)
Güngen

Adil Can Güngen

Koahlı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14)
Güzey Aras

Yeşim Güzey Aras

Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11)

Migrende Ağrı Tipi ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 12-12)

Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13)

Koahlı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14)
Anasayfa Arşiv Arama Menü