YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Egemen Tüzel

Özlem Egemen Tüzel

Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Laktat Düzeyi Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 55-64)
Ekici Ünsal

Zuhal Ekici Ünsal

Adana’da Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Uzun Dönemde PAP Uyumu: Toplum Bazlı Çalışma

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 9-9)
Erdamar

Aykut Erdamar

Panik Bozukluğu Hastalarında Uykuda Kalp Hızı Değişkenliği

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 28-32)

Uvulopalatal Flap Cerrahisi Etkinliğinin Nicel Analizi

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 6-15)
Erdinç

Oğuz Osman Erdinç

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Otonomik Fonksiyonun Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 38-41)

Parkinson Hastalığı ve Narkolepsi Benzeri Uyku Atakları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-22)

Orta ve İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Kognitif Durum Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2)
Erdoğan

Füsun Erdoğan

Kafa Travması Sonucu Oluşan Frontal Kontüzyonun Tetiklediği Somnanbulizm Olgusu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 22-22)
Erkoç

Arzu Erkoç

Ağır Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Bir Olguda Klostrofobi ve Uykuda Ölüm Korkusuna Bağlı Yaşanan Tedaviye Uyum Sorununun Çözümü

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 20-21)
Eroğul

Osman Eroğul

Uvulopalatal Flap Cerrahisi Etkinliğinin Nicel Analizi

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 6-15)
Ersoy

Alparslan Ersoy

Kronik Renal Yetmezlikli ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Bozukluğunun Araştırılması ve Bunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 15-19)
Ertan

Bengü Ertan

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Otonomik Fonksiyonun Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 38-41)
Eşrefoğlu

Nalan Eşrefoğlu

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16)
Evlice

Ahmet Evlice

Sistemik Hastalığı Olmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ani Kardiyak Ölüm Riskinde Kardiyak Repolarizasyon İndeksinin Rolü

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 46-50)
Eyüboğlu

A. Füsun Ö. Eyüboğlu

Apne/hipopne Öncesi Bazal Düzeyin Farklı Tanımına İlişkin Uyku Bozukluklarının Otomatik Tanımlaması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17)

Apne/hipopne Öncesi Bazal Düzeyin Farklı Tanımına İlişkin Uyku Bozukluklarının Otomatik Tanımlaması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17)
Anasayfa Arşiv Arama Menü