YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Baklan

Barış Baklan

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Hastalarının Uykuda Solunum Bozuklukları ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Açısından Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 34-38)
Başkale

Hatice Başkale

Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları, Düzenleri ve Annelerin Algıları

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 22-29)
Başoğlu

Özen K. Başoğlu

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Uzun Dönemde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Semptomları Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3)
Batum

Melike Batum

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64)
Baybaş

Sevim Baybaş

Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Depresyon ve Uyku Kalitesi

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 1-5)
Bayrak

Tuncay Bayrak

Uvulopalatal Flap Cerrahisi Etkinliğinin Nicel Analizi

(J Turk Sleep Med 2017; 4: 6-15)
Bayram

Fahri Bayram

Tedavi Öncesi ve Sonrası Dönemde Akromegalide Obstruktif Uyku Apne Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 22-27)
Bekdik Şirinocak

Pınar Bekdik Şirinocak

Parkinson Hastalığı ve Narkolepsi Benzeri Uyku Atakları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-22)
Benbir

Gülçin Benbir

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Bir Hastada Polisomnografi Tetkiki Esnasında Solunum Arrestine Bağlı Exitus

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 33-35)

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 38-42)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 51-57)

Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 43-45)

Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59)

Gündüz Aşırı Uykululuk Şikayeti ile Başvuran ve Rathke Kesesi Tümörü Saptanan Bir Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 84-86)
Benbir Şenel

Gülçin Benbir Şenel

Epilepsi Yanlış Tanısı Alan Parsiyel Katapleksili Narkolepsi Olgusu

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 22-24)

Uykuda Diş Gıcırdatma Tedaviye Dirençli ise…

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 42-43)

Aşırı Fragmanter Miyoklonus: Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 44-46)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Tedavisinin Lipid ve Glukoz Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 7-7)
Berkeşoğlu

Çiğdem Berkeşoğlu

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Gündüz Uykululuk ve Klinik Sonuçlar ile İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 71-76)
Bican Demir

Aylin Bican Demir

Kronik Renal Yetmezlikli ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Bozukluğunun Araştırılması ve Bunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 15-19)

İnme Etiyolojisinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Yeri

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 69-71)

İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 72-76)

Polisomnografi Sonrası Hastaların Uyandıkları Uyku Evresinin Belirlenerek Stanford Uykululuk Ölçeğine Etkisinin Araştırılması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-1)
Bilgin

Esra Bilgin

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Hepsidin İyi Bir Enflamasyon Belirteci midir?

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 33-37)
Bolattürk

Ömer Faruk Bolattürk

Kronik Insomni Hastalarında Hipotalamik-Pituiter-Adrenal ve Büyüme Hormonu Aksının ve Metabolik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20)
Bor

Serhat Bor

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Uzun Dönemde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Semptomları Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3)
Bora

İbrahim Bora

Kronik Renal Yetmezlikli ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Bozukluğunun Araştırılması ve Bunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 15-19)

İnme Etiyolojisinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Yeri

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 69-71)

İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 72-76)

Polisomnografi Sonrası Hastaların Uyandıkları Uyku Evresinin Belirlenerek Stanford Uykululuk Ölçeğine Etkisinin Araştırılması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-1)
Bozkurt Yılmaz

Hatice Eylül Bozkurt Yılmaz

Adana’da Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Uzun Dönemde PAP Uyumu: Toplum Bazlı Çalışma

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 9-9)
Bölükbaşı

Feray Bölükbaşı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 51-57)
Buysee

Daniel J. Buysee

Elektrokonvülsif Terapi için Sevk Edilen Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hasta Örneğinde Uyku Apne

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 7-10)
Anasayfa Arşiv Arama Menü