Sözlü Bildiriler

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
 • Hikmet Yilmaz
 • Tugba Göktalay
 • Aysin Kisabay
 • Nalan Esrefoglu
 • Evren Sönmezisik
 • Pinar Çelik
J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16
Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) Ile Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi
 • Hikmet Yilmaz
 • Aysin Kisabay
 • Hüseyin Mayali
 • Tugba Göktalay
 • Deniz Selçuki
J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24
Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi
 • Yasemin Ünal
 • Dilek Aslan Öztürk
 • Mustafa Yilmaz
 • Kürsad Tosun
 • Gülnihal Kutlu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25

Araştırma Makalesi

Tedavi Öncesi ve Sonrası Dönemde Akromegalide Obstruktif Uyku Apne Sendromu
 • Selda Korkmaz
 • Ilkay Çakir
 • Fahri Bayram
 • Züleyha Karaca
 • Sevda Ismailogullari
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 22-27 DOI: 10.4274/jtsm.04

Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Otonomik Fonksiyonun Değerlendirilmesi
 • Bengü Ertan
 • Demet Ilhan Algin
 • Gönül Akdag
 • Gülnur Tekgöl Uzuner
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2015; 2: 38-41 DOI: 10.4274/jtsm.02.010
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kognitif Fonksiyonların Objektif ve Subjektif Testlerle Değerlendirilmesi
 • Ayşın Kısabay Ak
 • Ümmü Serpil Sarı
 • Bilge Oktan
 • Tuğba Korkmaz
 • Gönül Dinç Horasan
 • Deniz Selçuki
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 76-83 DOI: 10.4274/jtsm.88597

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar