Özgün Makale

Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Depresyon ve Uyku Kalitesi
 • Selma Topaloglu Tuaç
 • Serkan Özben
 • Mesrure Köseoglu Bitnel
 • Sevim Baybas
J Turk Sleep Med 2017; 4: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.98608
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uyku Kalitesinin Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi
 • Leman İnanç
 • Merih Altıntaş
 • Ümit Başar Semiz
J Turk Sleep Med 2018; 5: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.87597
Astım Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu Birlikteliği ve Uyku Kalitesi
 • Aygül Güneş
 • Demet Yıldız
 • Özlem Şengören Dikiş
 • Dilber Durmaz
 • Seyhan Dülger
 • Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel
 • Meral Seferoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 7-9 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.29392
Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Nazike Duruk
 • Kadir Uğur Mert
J Turk Sleep Med 2020; 7: 10-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43434
Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Uyku Kalitesine Etkisi
 • Etem Erdal Erşan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 16-22 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.87587
Meme Kanseri Hastalarında Işığın Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Ayşe Özkaraman
 • Evrim Metcalfe
 • Özlem Kersu
 • Engin Öztürk
 • Nedime Köşgeroğlu
 • Ertuğrul Çolak
 • Alaattin Özen
 • Güler Balcı Alparslan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 17-23 DOI: 10.4274/jtsm.92486
Adölesanlarda Uyku Kalitesi ve Duygu-Davranış Sorunları İlişkisi
 • Yasemin Bedir
 • Fatma Gündoğdu
 • Fatma Nevin Şişman
 • Ayşe Ergün
J Turk Sleep Med 2020; 7: 17-23 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.46220
Postpartum Dönem Kadınlarında Uyku ve Yaşam Kalitesi
 • Özge Erçel
 • Hatice Kahyaoğlu Süt
J Turk Sleep Med 2020; 7: 23-30 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.92400
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Bireylerde Beslenme Davranışları ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
 • Hilal Şahin
 • Arzu Yıldırım
 • Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
 • Kadir Çebi
 • Demet Güneş
J Turk Sleep Med 2020; 7: 29-39 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.93064
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Hilal Uysal
 • Meryem Yıldız Ayvaz
 • Hanım Büşra Oruçoğlu
 • Elif Say
J Turk Sleep Med 2018; 5: 31-39 DOI: 10.4274/jtsm.69775
İnternet Bağımlılığının Nedenlerinden Birisi de Kötü Uyku Kalitesi Olabilir: Olgu Kontrol Çalışması
 • Yunus Hacımusalar
 • Mehmet Hamamcı
 • Özgül Karaaslan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 31-35 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.14622
Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Neriman Temel Aksu
 • Abdullah Erdoğan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 35-42 DOI: 10.4274/jtsm.76486
Bruksizmi Olan ve Olmayan Temporomandibular Eklem Bozukluğu Hastaların Psikolojik Profili ve Uyku Kalitesi
 • Ömer Ekici
J Turk Sleep Med 2021; 8: 35-42 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.30592
Vardiyalı ve Vardiyasız Çalışanlarda Uyku Kalitesi, Bel Çevresi ve Beden Kitle İndeksinin Karşılaştırılması
 • Hazal Çatırtan
 • Binnur Okan Bakır
J Turk Sleep Med 2018; 5: 40-45 DOI: 10.4274/jtsm.33043
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Seçkin Erdal
 • Ayşem Küni
 • Sevinç İnce
 • Kıymet Haklı
 • Azize Güneri
 • Gülbeyaz Can
J Turk Sleep Med 2020; 7: 40-44 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.77598
Gebelikte D Vitamini Eksikliği ve Huzursuz Bacaklar Sendromu İlişkisi
 • Gonca Sağlam
 • Gizem Pektaş
 • Serdar Karakullukçu
 • Bedri Aras Pektaş
 • Demet Sağlam Aykut
J Turk Sleep Med 2020; 7: 44-48 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.14633
Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Aktigrafi Yöntemiyle Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Senem Alkan Özdemir
 • Pelin Ertan
 • Gökhan Tekin
 • Özge Yılmaz
 • Hasan Yüksel
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 48-53 DOI: 10.4274/jtsm.65375
OUAS’li ve KOAH’li Hastalarla Sağlıklı Kişiler Arasında Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Kapasite ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılması
 • Ebru Çalık Kütükcü
 • Hakan Çalışkan
 • Kübra Kılıç
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Nurel Ertürk
 • Melda Sağlam
 • Deniz İnal İnce
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Melike Yüce Ege
 • Lütfi Çöplü
 • Sema Savcı
 • Hülya Arıkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.96268
Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine, Fiziksel Aktiviteye ve Bilişsel Duruma Etkisi
 • Sabriye Ercan
 • Hüseyin Tolga Acar
 • Esma Arslan
 • Ayhan Canbulut
 • Ahsen Oğul
 • Cem Çetin
J Turk Sleep Med 2021; 8: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.96158
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısına Eşlik Eden Uyku Hastalıkları
 • Mehmet Hamamcı
 • Seyhan Dumanlıdağ
J Turk Sleep Med 2020; 7: 57-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.10820
Yetişkinlerin COVID-19 Pandemisi Nedeni ile Algıladıkları Stresin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Sebahat Atalıkoğlu Başkan
 • Demet Güneş
J Turk Sleep Med 2021; 8: 57-66 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02996
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi
 • Melike Batum
 • Özgür Batum
 • Hüseyin Can
 • Ayşin Kısabay
 • Tuğba Göktalay
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.75
İnsomnia Hastalarında Kabul ve Kararlılık Tedavisinin Etkililiği (Tek-kollu Çalışma Planı)
 • Ali Zakiei
 • Habibolah Khazaie
J Turk Sleep Med 2019; 6: 65-73 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.74745
Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Olan Hastalarda Kronik Ağrı ve Uyku Kalitesi İlişkisi
 • Ömer Ekici
J Turk Sleep Med 2021; 8: 67-72 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.16878
Gebelerde Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Alis Kostanoğlu
 • Ayşe Sena Manzak
 • Ayşegül Şahin
J Turk Sleep Med 2019; 6: 80-87 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.64936
Trigeminal Nevralji Hastalarında Uyku Kalitesinin, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Taylan Çebi
J Turk Sleep Med 2018; 5: 81-85 DOI: 10.4274/jtsm.28291
Akademisyenlerde Uyku Bozuklukları ve Kaygı: Karşılaştırmalı Bir Analiz
 • Nimet İlke Akçay
 • Anthony Awode
 • Mariyam Sohail
 • Yeliz Baybar
 • Kamal Alweithi
 • Milad Mahmoud Alilou
 • Mümtaz Güran
J Turk Sleep Med 2018; 5: 86-90 DOI: 10.4274/jtsm.43153
Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Kalitesi ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Riskinin Değerlendirilmesi
 • Burcu Oktay Arslan
 • Zühre Sarp Taymaz
 • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
 • Dursun Tatar
J Turk Sleep Med 2020; 7: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.86158
Yoğun Bakım Ünitesindeki Bilinçli Hastalarda Çok Bileşenli Uyku Protokolünün Uyku Kalitesine Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Katarína Žiaková
 • Dagmar Šerková
J Turk Sleep Med 2020; 7: 140-148 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.08208
Uyku Kalitesi ve Bozukluklarından Elde Edilen Kombine Profillerin İntihar Dışı Kendine Zarar Verme (NSSI) Davranışları Üzerindeki Etkileri
 • Ali Zakiei
 • Habibolah Khazaie
 • Fatemeh Moradi
 • Saeid Komasi
J Turk Sleep Med 2020; 7: 169-174 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.02486
Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastaların Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
 • Remziye Cici
 • Meral Özkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 189-194 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.85856

Sistematik Derlemeler

Koronavirüs Pandemisinde Sağlık Personellerinin Uyku Kalitesi: Meta-analiz
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Fezan Mutlu
J Turk Sleep Med 2021; 8: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.51523
Türkiye’de Yapılan Tez Çalışmalarında Sigara İçiminin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Meta-analiz
 • Melike Mercan Başpınar
J Turk Sleep Med 2021; 8: 7-14 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.98698

Sözlü Bildiriler

Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Parasomni Sıklığı
 • Duygu Kurt Gök
 • Kezban Aslan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19

Editöre Mektup

Postpartum Uyku Kalitesini Etkileyen Değişkenler
 • Ahmet Yüksek
J Turk Sleep Med 2020; 7: 105-105 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.42714

Sözel Bildiriler

ÜST HAVAYOLU TIKANIKLIĞI VE UYKU PARAMETRELERİNİN GÜNDÜZ UYKULULUĞU VE UYKU KALİTESİNE ETKİLERİ
 • Berk Gürpınar
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Sevgi Sayın
 • Esra Koçhan
 • Derya Karadeniz
 • Michael Friedman
J Turk Sleep Med 2019; 6: 121-121
KOMORBİD HASTALIKLARIN VE VİTAMİN DÜZEYLERİNİN UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • Murat Yılmaz
 • İrem Deniz Atasoy
 • Serpil Yıldız
J Turk Sleep Med 2019; 6: 130-131

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler