Özgün Makale

Hemşirelik İntörn Öğrencilerinde Bebeklerde Uyku Güvenliği Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi
  • Sibel Serap Ceylan
  • Türkan Turan
  • Çiğdem Erdoğan
  • Selim Ceylan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 28-34 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.33042
0-13 Aylık Bebeği Olan Ebeveynlerin Uyku Güvenliği Hakkında Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  • Tülay Kuzlu Ayyıldız
  • Sümeyye Özdemir
  • Aysel Topan
  • Elif Cebeci
  • Nazife Kuzlu
  • Merve Toplu
J Turk Sleep Med 2020; 7: 73-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.63634

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler