Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yorgunluk Algılaması, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Statü Arasındaki İlişki
  • Hakan Çalışkan
  • Nurel Ertürk
  • Ebru Çalık Kütükçü
  • Hülya Arıkan
  • Naciye Vardar Yağlı
  • Melda Sağlam
  • Hikmet Fırat
  • Sadık Ardıç
  • Deniz İnal İnce
  • Melike Yüce Ege
J Turk Sleep Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.28247

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar