Özgün Makale

İkram Gündüz Uykusunun Bilişsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisi
 • İpek Ergönül
 • Gonca İnanç
 • Serhat Taşlıca
 • Murat Özgören
 • Adile Öniz
J Turk Sleep Med 2018; 5: 27-30 DOI: 10.4274/jtsm.55264
Seçkin Kadın Futbol Oyuncularında Gece Uykusu Yoksunluğunun İştah ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri
 • Hamid Arazi
 • Javad Mehrabani
 • Mojdeh Irandoost
 • Eisa Khaleghimamaghani
J Turk Sleep Med 2019; 6: 93-96 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.19480

Olgu Sunumu

Aktif Bir Erkeğin Fizyolojik Değişkenleri Üzerinde 13 Yıllık İnsomnianın Rolü: Bir Olgu Sunumu
 • Hamid Arazi
 • Abbas Asadi
 • Mohammad Mirzaei
 • Fatemeh Tavana
J Turk Sleep Med 2018; 5: 50-53 DOI: 10.4274/jtsm.69885

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar