Derleme

Bir Semptom ve Bir Hastalık Olarak Uykusuzluk
 • Sinan Yetkin
 • Hamdullah Aydin
J Turk Sleep Med 2014; 1: 1-8 DOI: 10.4274/jtsm.01

Özgün Makale

Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Nazike Duruk
 • Kadir Uğur Mert
J Turk Sleep Med 2020; 7: 10-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43434
Kuru Göz Hastalığının Depresif Belirti Düzeyi ve Uykusuzluk ile İlişkisi
 • Didem Ayyıldız
 • Taha Ayyıldız
J Turk Sleep Med 2019; 6: 49-52 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.46855
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısına Eşlik Eden Uyku Hastalıkları
 • Mehmet Hamamcı
 • Seyhan Dumanlıdağ
J Turk Sleep Med 2020; 7: 57-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.10820
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi
 • Melike Batum
 • Özgür Batum
 • Hüseyin Can
 • Ayşin Kısabay
 • Tuğba Göktalay
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.75
İnsomnia Hastalarında Kabul ve Kararlılık Tedavisinin Etkililiği (Tek-kollu Çalışma Planı)
 • Ali Zakiei
 • Habibolah Khazaie
J Turk Sleep Med 2019; 6: 65-73 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.74745
Tıp Öğrencilerinde Uyku Bozuklukları Sıklığının Araştırılması ve Sınıflara, Cinsiyete ve Vücut Kitle İndeksine Göre Değişiminin İncelenmesi
 • Fatih Yavuz
 • Burak Kabaağıl
 • Sevda İsmailoğulları
 • Gökmen Zararsız
 • Hüseyin Per
J Turk Sleep Med 2019; 6: 88-92 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.46036

Konuşma Metinleri

İnsomniada Bilişsel ve Farmakolojik Tedaviler
 • Hasan Karadag
J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11
İnsomni Tanımı, İnsomni Tipleri, İnsomni Tedavisi
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-23
İNSOMNİLER
 • Mehmet Murat Demet
J Turk Sleep Med 2016; 3: 37-37
ÇOCUKLARDA UYKU BOZUKLUKLARI (ÇOCUKLARDA BAĞIMLILIK VE İNSOMNİ)
 • Bülent Devrim Akçay
J Turk Sleep Med 2019; 6: 84-84
İNSOMNİDE FARMAKOLOJİK TEDAVİLER
 • Turan ATAY
J Turk Sleep Med 2019; 6: 89-93
İnsomni ve Otonom Sinir Sistemi
 • Oğuz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 104-105
İnsomni, Nöronal Mekanizmalar
 • Utku Oğan Akyıldız
J Turk Sleep Med 2017; 4: 141-142

Olgu Sunumu

Aktif Bir Erkeğin Fizyolojik Değişkenleri Üzerinde 13 Yıllık İnsomnianın Rolü: Bir Olgu Sunumu
 • Hamid Arazi
 • Abbas Asadi
 • Mohammad Mirzaei
 • Fatemeh Tavana
J Turk Sleep Med 2018; 5: 50-53 DOI: 10.4274/jtsm.69885

Sözel Bildiriler

İNSOMNİA HASTALARINA UYGULANAN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Esra Aydınlı
 • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
J Turk Sleep Med 2019; 6: 112-112
PARADOKSAL İNSOMNİ HASTALARINDA PRİMER/SEKONDER AYIRIMI KLİNİK OLARAK YAPILABİLİR Mİ?
 • Selahattin Ayas
 • Ömer Aydın
 • Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2019; 6: 117-118

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar