Özgün Makale

Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
  • Nazike Duruk
  • Kadir Uğur Mert
J Turk Sleep Med 2020; 7: 10-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43434
Alzheimer Hastalarında Işığın Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Uyku Üzerindeki Etkisi
  • Güler Balcı Alparslan
  • Ayşe Özkaraman
  • Demet Özbabalık
  • Ertuğrul Çolak
J Turk Sleep Med 2019; 6: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.27247
İlköğretim İkinci Basamak Öğrencilerinin Uyku Düzeninin İyileştirilmesinde Modele Temellendirilmiş Hemşirelik Eğitiminin Etkisi
  • Aysel Topan
  • Duygu Gözen
J Turk Sleep Med 2020; 7: 96-104 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.68077
Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Hijyeni Öğretimini Etkileyen Faktörler
  • Elif Günay İsmailoğlu
  • Handan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 195-200 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43531

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar