Özgün Makale

Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Nazike Duruk
 • Kadir Uğur Mert
J Turk Sleep Med 2020; 7: 10-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43434
Hemşirelik İntörn Öğrencilerinde Bebeklerde Uyku Güvenliği Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi
 • Sibel Serap Ceylan
 • Türkan Turan
 • Çiğdem Erdoğan
 • Selim Ceylan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 28-34 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.33042
Ebe ve Hemşireler Güvenli Uyku Hakkında Ne Biliyor?
 • İlknur Yıldız
J Turk Sleep Med 2021; 8: 43-48 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02411
Yenidoğanlarda Güvenli Uyku Açısından Annelerin Tercihleri
 • Çiğdem Erdoğan
 • Türkan Turan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 58-61 DOI: 10.4274/jtsm.25743
Alzheimer Hastalarında Işığın Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Uyku Üzerindeki Etkisi
 • Güler Balcı Alparslan
 • Ayşe Özkaraman
 • Demet Özbabalık
 • Ertuğrul Çolak
J Turk Sleep Med 2019; 6: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.27247
İlkokul Öğrencilerinin Uyku ve Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
 • Aslıhan Öztürk
 • Tufan Aslı Sezer
 • Ayfer Tezel
J Turk Sleep Med 2018; 5: 73-80 DOI: 10.4274/jtsm.99609
İlköğretim İkinci Basamak Öğrencilerinin Uyku Düzeninin İyileştirilmesinde Modele Temellendirilmiş Hemşirelik Eğitiminin Etkisi
 • Aysel Topan
 • Duygu Gözen
J Turk Sleep Med 2020; 7: 96-104 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.68077
Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Hijyeni Öğretimini Etkileyen Faktörler
 • Elif Günay İsmailoğlu
 • Handan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 195-200 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43531

Derleme

Ani Bebek Ölüm Sendromu Riskinin Azaltılmasında ve Güvenli Uyku Ortamının Oluşturulmasında Hemşirenin Rolü
 • Pınar Doğan
 • Hatice Bal Yılmaz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 75-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.07379

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler