Özgün Makale

Richard-Campbell Uyku Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  • Zeynep Karaman Özlü
  • Nadiye Özer
J Turk Sleep Med 2015; 2: 29-32 DOI: 10.4274/jtsm.02.008
Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  • Ezgi Ağadayı
  • Nurullah Çelik
  • Duygu Ayhan Başer
J Turk Sleep Med 2020; 7: 65-72 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.98598
Uyku ve Yaşam Tarzı Anketinin Geçerlik ve Güvenirliği
  • Tuba Bay
  • Ayşe Ergün
J Turk Sleep Med 2019; 6: 74-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.36855

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar