Özgün Makale

Hemşirelik İntörn Öğrencilerinde Bebeklerde Uyku Güvenliği Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi
 • Sibel Serap Ceylan
 • Türkan Turan
 • Çiğdem Erdoğan
 • Selim Ceylan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 28-34 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.33042
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Hilal Uysal
 • Meryem Yıldız Ayvaz
 • Hanım Büşra Oruçoğlu
 • Elif Say
J Turk Sleep Med 2018; 5: 31-39 DOI: 10.4274/jtsm.69775
Lise Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uykusuzluk Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Özlem Çağan
 • Bennur Koca
J Turk Sleep Med 2020; 7: 45-51 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.84755
Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine, Fiziksel Aktiviteye ve Bilişsel Duruma Etkisi
 • Sabriye Ercan
 • Hüseyin Tolga Acar
 • Esma Arslan
 • Ayhan Canbulut
 • Ahsen Oğul
 • Cem Çetin
J Turk Sleep Med 2021; 8: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.96158
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Gündüz Uykululuğunun ve Uyku Hijyeninin Değerlendirilmesi
 • Raziye Şule Gümüştakım
 • Celal Kuş
 • Merve Uzkar
J Turk Sleep Med 2020; 7: 52-62 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.94940
İlkokul Öğrencilerinin Uyku ve Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
 • Aslıhan Öztürk
 • Tufan Aslı Sezer
 • Ayfer Tezel
J Turk Sleep Med 2018; 5: 73-80 DOI: 10.4274/jtsm.99609
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığının Uyku ve Diğer Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
 • Aslıhan Öztürk Eyimaya
 • Sevim Uğur
 • Tufan Aslı Sezer
 • Ayfer Tezel
J Turk Sleep Med 2020; 7: 83-90 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.30502
Tıp Öğrencilerinde Uyku Bozuklukları Sıklığının Araştırılması ve Sınıflara, Cinsiyete ve Vücut Kitle İndeksine Göre Değişiminin İncelenmesi
 • Fatih Yavuz
 • Burak Kabaağıl
 • Sevda İsmailoğulları
 • Gökmen Zararsız
 • Hüseyin Per
J Turk Sleep Med 2019; 6: 88-92 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.46036
İlköğretim İkinci Basamak Öğrencilerinin Uyku Düzeninin İyileştirilmesinde Modele Temellendirilmiş Hemşirelik Eğitiminin Etkisi
 • Aysel Topan
 • Duygu Gözen
J Turk Sleep Med 2020; 7: 96-104 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.68077
Altı-On İki Yaş Arası Öğrencilerde Taşınabilir Elektronik Cihaz Kullanımı ile Uyku Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Bülent Devrim Akçay
 • Duygu Akçay
J Turk Sleep Med 2020; 7: 175-180 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.41736
Lise Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Durumu ve İlişkili Risk Etmenleri
 • Gökçe Demir
 • Makbule Tokur Kesgin
J Turk Sleep Med 2020; 7: 181-188 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.69875
Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Hijyeni Öğretimini Etkileyen Faktörler
 • Elif Günay İsmailoğlu
 • Handan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 195-200 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43531

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler