En Çok Okunanlar

You can see all popular articles

Editörden

Editörden
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2017; 4: 0-0
Editörden
 • Ahmet U. Demir
J Turk Sleep Med 2014; 1: 0-0
Editörden
J Turk Sleep Med 2016; 3: 0-0
Editörden
J Turk Sleep Med 2016; 3: 0-0
Editörden
J Turk Sleep Med 2015; 2: 0-0
Editörden
 • Ahmet U. Demir
J Turk Sleep Med 2014; 1: 0-0
Editörden
J Turk Sleep Med 2014; 1: 0-0
Editörden
J Turk Sleep Med 2015; 2: 0-0
Editörden
 • Ahmet U. Demir
J Turk Sleep Med 2014; 1: 0-0
Editörden
J Turk Sleep Med 2015; 2: 0-0

Önsöz

Önsöz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 0-0

İlk Sayıda

İlk Sayıda
J Turk Sleep Med 2014; 1: 0-0

Özgün Makale

Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Depresyon ve Uyku Kalitesi
 • Selma Topaloglu Tuaç
 • Serkan Özben
 • Mesrure Köseoglu Bitnel
 • Sevim Baybas
J Turk Sleep Med 2017; 4: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.98608
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Laboratuvar Parametrelerinin Yeri
 • Ebru Ortaç Ersoy
 • Gülbahar Darilmaz Yüce
 • Serap Duru
 • Hikmet Firat
 • Sadik Ardiç
 • Bahar Kurt
J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.2016.147
Uvulopalatal Flap Cerrahisi Etkinliğinin Nicel Analizi
 • Aykut Erdamar
 • Tuncay Bayrak
 • Hikmet Firat
 • Murad Mutlu
 • Sadik Ardiç
 • Osman Erogul
J Turk Sleep Med 2017; 4: 6-15 DOI: 10.4274/jtsm.21931
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Oksijen Desatürasyonu ve Beck Depresyon İndeksi İlişkisi
 • Sema Demir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-9 DOI: 10.4274/jtsm.2016.151
Elektrokonvülsif Terapi için Sevk Edilen Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hasta Örneğinde Uyku Apne
 • Caris T. Fitgerald
 • Erica Hiett
 • Daniel J. Buysee
 • Nejat Altintas
 • Grace Aikman
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2015; 2: 7-10 DOI: 10.4274/jtsm.02.002
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Uyku
 • Ebru Ortaç Ersoy
 • Serpil Öcal
 • Atila Kara
 • Sadik Ardiç
 • Arzu Topeli
J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-13 DOI: 10.4274/jtsm.2016.167
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Subklinik Hipotiroidizm
 • Elif Torun Parmaksiz
 • Banu Salepçi
 • Gülsen Saraç
 • Nesrin Kiral
 • Ali Fidan
 • Sevda Cömert
 • Benan Çaglayan
J Turk Sleep Med 2015; 2: 11-14 DOI: 10.4274/jtsm.02.003
İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları
 • Özge Oral Tapan
 • Sebahat Genç
 • Utku Tapan
 • Aylin Özgen Alpaydin
 • Bahriye Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-19 DOI: 10.4274/jtsm.2016.178
Kronik Renal Yetmezlikli ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Bozukluğunun Araştırılması ve Bunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Feride Sert
 • Aylin Bican Demir
 • Ibrahim Bora
 • Abdülmecit Yildiz
 • Gökhan Ocakoglu
 • Alparslan Ersoy
J Turk Sleep Med 2015; 2: 15-19 DOI: 10.4274/jtsm.02.004
Kalp Seslerinden Uyku Apnesi Tespit Edilebilir mi?
 • Metin Yildiz
 • Zeynep Tabak
 • Sinan Yetkin
J Turk Sleep Med 2017; 4: 16-21 DOI: 10.4274/jtsm.07108
Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları, Düzenleri ve Annelerin Algıları
 • Hatice Baskale
 • Türkan Turan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 22-29 DOI: 10.4274/jtsm.32042
Richard-Campbell Uyku Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Zeynep Karaman Özlü
 • Nadiye Özer
J Turk Sleep Med 2015; 2: 29-32 DOI: 10.4274/jtsm.02.008
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Hepsidin Iyi Bir Enflamasyon Belirteci midir?
 • Hikmet Firat
 • Cengiz Özdemir
 • Esra Bilgin
 • Faith S. Luyster
 • Melike Yüceege
 • Murat Kizilgün
 • Ahmet U. Demir
 • Patrick J. Strollo
 • Sadik Ardiç
J Turk Sleep Med 2015; 2: 33-37 DOI: 10.4274/jtsm.02.009
Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Neriman Temel Aksu
 • Abdullah Erdoğan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 35-42 DOI: 10.4274/jtsm.76486
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Otonomik Fonksiyonun Değerlendirilmesi
 • Bengü Ertan
 • Demet Ilhan Algin
 • Gönül Akdag
 • Gülnur Tekgöl Uzuner
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2015; 2: 38-41 DOI: 10.4274/jtsm.02.010
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Astım Birlikteliği
 • Sema Saraç
 • Gülgün Çetintaş Afşar
J Turk Sleep Med 2017; 4: 43-47 DOI: 10.4274/jtsm.18209
Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Aktigrafi Yöntemiyle Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Senem Alkan Özdemir
 • Pelin Ertan
 • Gökhan Tekin
 • Özge Yılmaz
 • Hasan Yüksel
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 48-53 DOI: 10.4274/jtsm.65375
Obstrüktif Uyku Apne ve Uykuyla İlişkili Hipoksemi-Hipoventilasyon Sendromlu Hastalarda Arteriyel Kan Parsiyel CO2 Basıncı ile Transkutanöz CO2 İzleminin Karşılaştırması
 • Ayşe Coşkun Beyan
 • Ali Kadri Çırak
 • Yelda Varol
 • Zeynep Zeren Uçar
J Turk Sleep Med 2015; 2: 53-58 DOI: 10.4274/jtsm.95
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Devamlı Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Metabolik Sendroma ve İnsülin Direncine Etkisinin Araştırılması
 • Vasfiye İlbay
 • Mesrure Köseoğlu Bitnel
 • Oya Öztürk
 • Nermin Görkem Şirin İnan
 • Yeşim Kaykı
 • Mehmet İlbay
 • Hayrunisa Dilek Ataklı
 • Aysun Soysal
J Turk Sleep Med 2017; 4: 54-58 DOI: 10.4274/jtsm.09797
Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Laktat Düzeyi Üzerine Etkisi
 • Reyhan Gümüşburun
 • Yelda Varol
 • Zeynep Zeren Uçar
 • Fadil Murat Gümüşburun
 • Erdem Atalay Çetinkaya
 • Özlem Egemen Tüzel
 • Hüseyin Halilçolar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 55-64 DOI: 10.4274/jtsm.209
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi
 • Melike Batum
 • Özgür Batum
 • Hüseyin Can
 • Ayşin Kısabay
 • Tuğba Göktalay
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.75
Obezite Hipoventilasyon Sendromunda Ekokardiyografik Bulgular
 • Aylin Pıhtılı
 • Ekrem Karaayvaz
 • Züleyha Bingöl
 • Ahmet Kaya Bilge
 • Gülfer Okumuş
 • Esen Kıyan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 65-70 DOI: 10.4274/jtsm.79188
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Ekspiratuvar ve Inspiratuvar Kas Fonksiyonları
 • Banu Salepçi
 • Gülten Aktin Güngör
 • Elif Torun Parmaksız
 • Ali Fidan
 • Nesrin Kıral
 • Sevda Sener Cömert
 • Coşkun Doğan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 65-68 DOI: 10.4274/jtsm.225
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularımızda Sistemik Hastalık Birlikteliği
 • Adem Yılmaz
 • Aydın Çiledağ
J Turk Sleep Med 2015; 2: 65-68 DOI: 10.4274/jtsm.93
Çocuk Sağlığı ile İlgilenen Hekimlerin Uyku Konusundaki Farkındalıkları
 • Suzan Gündüz
 • Esma Uşak
J Turk Sleep Med 2016; 3: 69-72 DOI: 10.4274/jtsm.231
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Hastalık Şiddeti, Anksiyete ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki
 • Leman İnanç
 • Yasemin Ünal
 • Gülnihal Kutlu
 • Ümit Başar Semiz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 71-75 DOI: 10.4274/jtsm.77486
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Gündüz Uykululuk ve Klinik Sonuçlar ile İlişkisi
 • Çiğdem Berkesoğlu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 71-76 DOI: 10.4274/jtsm.016
Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç midir?
 • Elif Torun Parmaksız
 • Banu Salepçi
 • Gülten Aktin Güngör
 • Sevda Cömert
 • Ergün Parmaksız
J Turk Sleep Med 2016; 3: 73-78 DOI: 10.4274/jtsm.228
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kognitif Fonksiyonların Objektif ve Subjektif Testlerle Değerlendirilmesi
 • Ayşın Kısabay Ak
 • Ümmü Serpil Sarı
 • Bilge Oktan
 • Tuğba Korkmaz
 • Gönül Dinç Horasan
 • Deniz Selçuki
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 76-83 DOI: 10.4274/jtsm.88597
Basit Dokunsal Uyarılma Potansiyellerinin Uykunun İlk ve İkinci Yarısında Değişimleri
 • Gonca Inanç
 • Murat Özgören
 • Adile Öniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 77-81 DOI: 10.4274/jtsm.017
Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
 • Elif Torun Parmaksız
 • Banu Salepçi
 • Nesrin Kıral
 • Ali Fidan
 • Sevda Cömert
 • Esma Coşkun
 • Benan Çağlayan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 79-84 DOI: 10.4274/jtsm.246
Obstrüktif Uyku Apne Sendrom’lu Hastalarda P Dalga Dispersiyonu, QT Dalga Dispersiyonu ve P Dalga Amplütüdünün Değerlendirilmesi
 • Burcu Oktay Arslan
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 84-89 DOI: 10.4274/jtsm.63935

Derleme

Güncel Bilgiler Işığında Narkolepsi
 • Kutluhan Yilmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.02.001
Bir Semptom ve Bir Hastalık Olarak Uykusuzluk
 • Sinan Yetkin
 • Hamdullah Aydin
J Turk Sleep Med 2014; 1: 1-8 DOI: 10.4274/jtsm.01
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kök Hücrelerin Rolü
 • Ceyda Erel Kirisoglu Demir
J Turk Sleep Med 2015; 2: 25-28 DOI: 10.4274/jtsm.02.007
Obstrüktif Uyku Apnesi ve Kanser
 • Ceyda Erel Kırışoğlu Demir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 26-33 DOI: 10.4274/jtsm.216
Vardiyalı Çalışma ve Vardiyalı Çalışma Sonucu Gelişen Uyku Bozuklukları: Tanısı, Bulguları ve Tedavisi
 • Duygu Kurt Gök
 • Mehmet Taylan Peköz
 • Kezban Aslan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 30-34 DOI: 10.4274/jtsm.54264
Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
 • Gülçin Benbir
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 38-42 DOI: 10.4274/jtsm.08
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Preoperatif Değerlendirme
 • Oya İtil
J Turk Sleep Med 2015; 2: 47-52 DOI: 10.4274/jtsm.02.132
Uykuda Seks Hastalığı
 • Hikmet Yilmaz
 • Aysin Kisabay Ak
J Turk Sleep Med 2016; 3: 51-54 DOI: 10.4274/jtsm.239
Erişkinlerde Huzursuz Bacaklar Sendromu Tedavisi: Amerikan Nöroloji Akademisi’nin Pratik Kılavuz Özeti
 • Pınar Yalınay Dikmen
J Turk Sleep Med 2017; 4: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.09709
Willis Ekbom Hastalığının Güncel Tedavisi
 • Selda Korkmaz
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 62-65 DOI: 10.4274/jtsm.014

Sözlü Bildiriler

Polisomnografi Sonrası Hastaların Uyandıkları Uyku Evresinin Belirlenerek Stanford Uykululuk Ölçeğine Etkisinin Araştırılması
 • Pinar Uzun Uslu
 • Aylin Bican Demir
 • Ibrahim Bora
J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-1
Orta ve İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Kognitif Durum Değerlendirilmesi
 • Fatma Ger
 • Demet Ilhan Algin
 • Gönül Akdag
 • Demet Adapinar
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Uzun Dönemde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Semptomları Üzerine Etkisi
 • Mehmet Sezai Tasbakan
 • Özen K. Basoglu
 • Rukiye Vardar
 • Serhat Bor
J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3
Obstrüktif Uyku Apnesinin Ağız İçi Apareyle Tedavisinde Uzun Dönem Uyum ve Hasta Deneyimleri
 • Banu Saglam Aydinatay
 • Tülin Taner
J Turk Sleep Med 2016; 3: 4-4
Epworth Uykululuk Skalasını Kim Uygulamalı? (Hasta mı? Teknisyen mi ?)
 • Gülten Aktin Güngör
 • Banu Salepçi
 • Elif Torun Parmaksiz
 • Nesrin Kiral
 • Ali Fidan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ön Tanısı ile Başvuran Hastalarda Hastane Anksiete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
 • Banu Salepçi
 • Gülten Aktin Güngör
 • Elif Torun Parmaksiz
 • Ali Fidan
 • Nesrin Kiral
 • Sevda Sener Cömert
J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Tedavisinin Lipid ve Glukoz Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması
 • Vasfiye Ilbay
 • Gülçin Benbir Senel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 7-7
Laringeal Botulinum Toksin Enjeksiyonu; Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Gelişimine Yol Açabilir mi?
 • Burcu Arslan
 • Erhan Demirhan
 • Zeynep Zeren Uçar Hosgör
J Turk Sleep Med 2016; 3: 8-8
Adana’da Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Uzun Dönemde PAP Uyumu: Toplum Bazlı Çalışma
 • Mehmet Ali Habesoglu
 • Zuhal Ekici Ünsal
 • Hatice Eylül Bozkurt Yilmaz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 9-9
Hasta Gözüyle Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi
 • Mehmet Ali Habesoglu
 • Sibel Kara
 • Nazan Sen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-10
Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi
 • Belma Dogan Güngen
 • Yesim Güzey Aras
 • Ayse Burcu Ayaz
 • Bilgehan Atilgan Acar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11
Migrende Ağrı Tipi ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi
 • Belma Dogan Güngen
 • Yesim Güzey Aras
 • Türkan Acar
 • Aybala Neslihan Alagöz
 • Bilgehan Atilgan Acar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 12-12
Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
 • Yesim Güzey Aras
 • Belma Dogan Güngen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13
Koahlı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
 • Yesim Güzey Aras
 • Belma Dogan Güngen
 • Adil Can Güngen
 • Yusuf Aydemir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14
Kleine-Levin Sendromu: 2 Olgu Sunumu
 • Mesrure Köseoglu
 • Vasfiye Ilbay
 • Zeynep Ezgi Kurtpinar
 • Elif Söylemez
 • Vedat Sözmen
 • Dilek Atakli
J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15
Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
 • Hikmet Yilmaz
 • Tugba Göktalay
 • Aysin Kisabay
 • Nalan Esrefoglu
 • Evren Sönmezisik
 • Pinar Çelik
J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16
Apne/hipopne Öncesi Bazal Düzeyin Farklı Tanımına İlişkin Uyku Bozukluklarının Otomatik Tanımlaması
 • M. Mehdi Seyedebrahimi
 • Ayhan Ozan Yilmaz
 • A. Füsun Ö. Eyüboglu
 • B. Murat Eyüboglu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17
Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç Midir
 • Elif Torun Parmaksiz
 • Banu Salepçi
 • Gülten Aktin Güngör
 • Sevda Cömert
 • Ergün Parmaksiz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 18-18
Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Parasomni Sıklığı
 • Duygu Kurt Gök
 • Kezban Aslan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19
Kronik Insomni Hastalarında Hipotalamik-Pituiter-Adrenal ve Büyüme Hormonu Aksının ve Metabolik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Sevda Ismailogullari
 • Ömer Faruk Bolattürk
 • Züleyha Karaca
 • Serpil Taheri
 • Kezban Korkmaz
 • Fahrettin Kelestimur
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20
Cushing Sendromlu Hastalarda Tedavi Öncesi ve 1 Yıllık Tedavi Sonrası Uyku Paternlerinin Belirlenmesi
 • Sevda Ismailogullari
 • Sedat Tarik Firat
 • Züleyha Karaca
 • Fatih Tanriverdi
 • Kürsad Ünlühizarci
 • Fahrettin Kelestimur
J Turk Sleep Med 2016; 3: 21-21
Kafa Travması Sonucu Oluşan Frontal Kontüzyonun Tetiklediği Somnanbulizm Olgusu
 • Sevda Ismailogullari
 • Füsun Erdogan
 • Çaglar Sarilar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 22-22
Polisomnografideki (PSG) Parsiyel Oksijen Satürasyonu (PaO2) ile Retina Sinir Lifi Kalınlığı (RNFL) Arasındaki İlişki
 • Metin Çeliker
 • Hüseyin Findik
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-23
Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) Ile Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi
 • Hikmet Yilmaz
 • Aysin Kisabay
 • Hüseyin Mayali
 • Tugba Göktalay
 • Deniz Selçuki
J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24
Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi
 • Yasemin Ünal
 • Dilek Aslan Öztürk
 • Mustafa Yilmaz
 • Kürsad Tosun
 • Gülnihal Kutlu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25
Sözlü Bildiriler
J Turk Sleep Med 2015; 2: 77-89
Sözel Bildiriler
J Turk Sleep Med 2014; 1: 87-104
Sözlü Bildiriler
J Turk Sleep Med 2017; 4: 149-157

Konuşma Metinleri

Depresyon ve Uyku
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-1
Anksiyete ve Uyku
 • Hamdullah Aydin
J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2
PAP Tedavisi ve Uyum Sorunları
 • Banu Salepçi
J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3
Osa Dışı Uykuda Solunum Bozukluklarının İzlemi
 • Sebahat Genç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 4-4
Vardiyalı Çalışma ve Uyku
 • Nurdogan Yavuz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5
Trafik Kazaları ve Uyku
 • Özen Kaçmaz Basoglu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6
Sürücü Belgesi Alma Kriterlerinde Uyku
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 7-7
Pap Tedavisinde Uyum
 • Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 8-8
Yeni PAP Cihazları
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 9-9
İnsominada Tanı ve Klinik
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-10
İnsomniada Bilişsel ve Farmakolojik Tedaviler
 • Hasan Karadag
J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11
Uyku Endoskopisi: Nasıl ? Uykunun Güvenli ve Etkin Simülasyonu
 • Gönül Tezcan Keles
J Turk Sleep Med 2016; 3: 12-12
Huzursuz Bacaklar Sendromu Tanısında Karşılaşılan Sorunlar
 • Sevda Ismailogullari
J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13
Uykuda Hareket Konvulsif Bir Fenomen mi ?
 • Ibrahim Öztura
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14
Parasomniler
 • Ibrahim Öztura
J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15
Çocuklarda Uykuda Solunum Bozuklukları
 • H. Ugur Özçelik
J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16
Çocuklarda Uykuda Hareket Bozuklukları
 • Kutluhan Yilmaz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17
Uyku Apnesi ve Hipoksiye Karşı Inflamatuar ve Adaptif Moleküler Yanıtlar
 • Nergiz Hüseyinoglu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 18-18
Uykuda Solunum Bozukluklarının Klinik Özellikleri
 • Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19
Elektrofizyolojinin Temelleri
 • Ibrahim Öztura
J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20
Narkolepsi Sendromları
 • Utku Ogan Akyildiz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 21-21
Diğer Santral Nedenli Hipersomniler
 • Sevda Ismailogullari
J Turk Sleep Med 2016; 3: 22-22
İnsomni Tanımı, İnsomni Tipleri, İnsomni Tedavisi
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-23
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromları
 • Melike Banu Yüceege
J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24
Santral Nedenli Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları
 • Banu Salepçi
J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25
Diğer Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları
 • Mehmet Ali Habesoglu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 26-26
Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu ve Diğer Uyku İle İlişkili Hareket Bozuklukları
 • Utku Ogan Akyildiz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 27-27
Uykuda Solunum Kayıtlama ve Skorlama
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 28-28
Uykuda Kardiyak Kayıtlama ve Skorlama
 • Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 29-29
Arousal Skorlama
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 30-30
Uyku Kayıtlamada Artefaktlar
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 31-31
Uyku Testlerinin Raporlanması
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 32-32
Uyku Teknisyenliğine Giriş
 • Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 33-33
Temel Elektrofizyoloji
 • Ibrahim Öztura
J Turk Sleep Med 2016; 3: 34-34
Uyku Çekimi Için Hastanın Hazırlanması, Monitorizasyon ve Sonlandırma
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 35-35
Uyku Skorlama
 • Sevda Ismailogullari
J Turk Sleep Med 2016; 3: 36-36
İNSOMNİLER
 • Mehmet Murat Demet
J Turk Sleep Med 2016; 3: 37-37
Uykuda Hareket Bozuklukları
 • Sevda Ismailogullari
J Turk Sleep Med 2016; 3: 38-38
Pozitif Havayolu Basıncı (PAP) Cihazları ve Modları
 • Banu Salepçi
J Turk Sleep Med 2016; 3: 39-39
İnsomni ve Otonom Sinir Sistemi
 • Oğuz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 104-105
Uyku ve Askerlik
 • Güray Koç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 106-106
Uykuda Hareketin Değerlendirilmesi
 • Neslihan Kırkıl
J Turk Sleep Med 2017; 4: 107-108
Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Siklik Alternan Pattern Skorlaması
 • Nergis Hüseyinoğlu
J Turk Sleep Med 2017; 4: 109-110
Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisi Güncel Yaklaşım
 • Mehmet Ali Habeşoğlu
J Turk Sleep Med 2017; 4: 111-112
Ağız İçi Apareyler, Güncel Yaklaşımlar
 • Tülin Taner
J Turk Sleep Med 2017; 4: 113-114
Çoklu Uyku Latansı Testi ve Uyanıklılığı Sürdürme Testi
 • Sevda İsmailoğulları
J Turk Sleep Med 2017; 4: 115-115
Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalık Mı?
 • Sevda İsmailoğulları
J Turk Sleep Med 2017; 4: 116-116
Narkolepsi ve Diğer Santral Nedenli Hipersomniler (Narkolepsi, İdiyopatik Hipersomni, Periyodik Hipersomniler: Klinik Özellikler, Tanı Yöntemleri ve Tedavi)
 • Sevda İsmailoğulları
J Turk Sleep Med 2017; 4: 117-118
Uykuda İzlenen Motor Hareketler
 • Sevda İsmailoğulları
J Turk Sleep Med 2017; 4: 119-120
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun İmmün Sistem ve Enflamasyon Üzerindeki Etkileri
 • Nurhak Demir
J Turk Sleep Med 2017; 4: 121-121
Uyanıklık ve Kardiyak Olayların Değerlendirilmesi
 • İlknur Tunç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 122-122
Uykuda Dokunma Duyusunun Algılanması
 • Gonca İnanç
 • Murat Özgören
 • Adile Öniz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 123-123
Hastanın Bağlantılarının Yapılması, Kontrolü ve Kayıtın Başlatılması, Sonlandırılması
 • Kadir Tunç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 124-124
Polisomnografinin Teknik Özellikleri
 • Kadir Tunç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 125-125
Hipersomni ve Otonomik Fonksiyonlar
 • Gönül Çelik
J Turk Sleep Med 2017; 4: 126-126
Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Olaya İlişkin Potansiyeller ve Volümetrik Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Derya Durusu
 • Emek Savaş
J Turk Sleep Med 2017; 4: 127-127
Uyku Merkezi Acil Durumları ve Müdahaleleri
 • Zeynep Zeren Uçar
J Turk Sleep Med 2017; 4: 128-130
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavi Yöntemleri (Pozitif Havayolu Basınç Ağız İçi Cihazlar, ve Cerrahi Tedavi)
 • Zeynep Zeren Uçar
J Turk Sleep Med 2017; 4: 131-136
Gündüz Aşırı Uykululukta Klinik Değerlendirme
 • Sadık Ardıç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 137-138
Uykuda Solunum Bozukluklarında Tanısal Yaklaşım: Polisomnografi
 • Ahmet Uğur Demir
J Turk Sleep Med 2017; 4: 139-139
Narkolepsi ve Diğer Uyku Hastalıklarında İmmün Sistem ve Enflamasyonun Rolü
 • Utku Oğan Akyıldız
J Turk Sleep Med 2017; 4: 140-140
İnsomni, Nöronal Mekanizmalar
 • Utku Oğan Akyıldız
J Turk Sleep Med 2017; 4: 141-142
Uyku Tıbbında Askerlik, Özürlülük, Maluliyet: Maluliyet
 • Ahmet Uğur Demir
J Turk Sleep Med 2017; 4: 143-143
Uyku Laboratuvar Standartları ve Polisomnografi Raporlama Özellikleri
 • Sadık Ardıç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 144-146
Artefaktlar
 • Melike Yüceege
J Turk Sleep Med 2017; 4: 147-147
Uyku Tıbbında Özürlülük
 • Hikmet Fırat
J Turk Sleep Med 2017; 4: 148-148

Araştırma Makalesi

Ağrısız Dokunsal Uyaranlar ve Uyku
 • Gonca Inanç
 • Murat Özgören
 • Adile Öniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 9-15 DOI: 10.4274/jtsm.02
Obstrüktif Uyku Apnesinde Apne ve Hipopne İçeriğindeki Cinsiyet Farkı
 • Melike Yüceege
 • Hikmet Firat
 • Sadik Ardiç
 • Ahmet U. Demir
J Turk Sleep Med 2014; 1: 16-21 DOI: 10.4274/jtsm.03
Tedavi Öncesi ve Sonrası Dönemde Akromegalide Obstruktif Uyku Apne Sendromu
 • Selda Korkmaz
 • Ilkay Çakir
 • Fahri Bayram
 • Züleyha Karaca
 • Sevda Ismailogullari
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 22-27 DOI: 10.4274/jtsm.04
Panik Bozukluğu Hastalarında Uykuda Kalp Hızı Değişkenliği
 • Sinan Yetkin
 • Aykut Erdamar
 • Mehmet Yokusoglu
 • Fuat Özgen
 • Hamdullah Aydin
J Turk Sleep Med 2014; 1: 28-32 DOI: 10.4274/jtsm.05

Olgu Sunumu

Parkinson Hastalığı ve Narkolepsi Benzeri Uyku Atakları
 • Zahide Yilmaz
 • Pinar Bekdik Sirinocak
 • Rabia Terzi
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-22 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.140
Ağır Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Bir Olguda Klostrofobi ve Uykuda Ölüm Korkusuna Bağlı Yaşanan Tedaviye Uyum Sorununun Çözümü
 • Arzu Erkoç
 • Servet Kayhan
 • Ünal Sahin
J Turk Sleep Med 2015; 2: 20-21 DOI: 10.4274/jtsm.02.005
Epilepsi Yanlış Tanısı Alan Parsiyel Katapleksili Narkolepsi Olgusu
 • Gülçin Benbir Senel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 22-24 DOI: 10.4274/jtsm.02.006
Obstrüktif Uyku Apnesi Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu
 • Sebahat Genç
 • Hatice Kayim Bilgiç
 • Emine Esra Okuyucu
 • Nursel Dikmen
 • Taskin Duman
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-25 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.181
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Bir Hastada Polisomnografi Tetkiki Esnasında Solunum Arrestine Bağlı Exitus
 • Gülçin Benbir
 • Mecbure Nalbantoglu
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 33-35 DOI: 10.4274/jtsm.06
Topiramat ile Ortaya Çıkan Huzursuz Bacaklar Sendromu: Olgu Sunumu
 • Selda Korkmaz
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 36-37 DOI: 10.4274/jtsm.07
Uykuda Diş Gıcırdatma Tedaviye Dirençli ise…
 • Gülçin Benbir Senel
 • Hava Özlem Dede
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 42-43 DOI: 10.4274/jtsm.02.011
Aşırı Fragmanter Miyoklonus: Olgu Sunumu
 • Gülçin Benbir Senel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 44-46 DOI: 10.4274/jtsm.02.012
Tedaviyle Ortaya Çıkan Santral Uyku Apnesi: İkinci Titrasyonda Düzelir mi?
 • Sebahat Genç
 • Hatice Kayım Bilgiç
 • Özge Oral Tapan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 48-50 DOI: 10.4274/jtsm.187
Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu
 • Deniz Yerdelen
 • Gülçin Benbir
 • Uğur Uygunoğlu
 • Aksel Siva
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59 DOI: 10.4274/jtsm.012
Uykuda Yemek Yeme Alışkanlığı Sonucu Kilo Alma Yakınması ile Başvuran Uyku ile İlişkili Yemek Yeme Bozukluğu (SRED)
 • Selda Korkmaz
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 60-61 DOI: 10.4274/jtsm.013
İnme Etiyolojisinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Yeri
 • Furkan Sarıdaş
 • Aylin Bican Demir
 • Mehmet Zarifoğlu
 • İbrahim Bora
J Turk Sleep Med 2015; 2: 69-71 DOI: 10.4274/jtsm.112
İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi
 • Yusuf Savrun
 • Aylin Bican Demir
 • Ali Özhan Sıvacı
 • İbrahim Bora
 • Mehmet Zarifoğlu
J Turk Sleep Med 2015; 2: 72-76 DOI: 10.4274/jtsm.108
Genital Semptomlarla Seyreden Willis-Ekbom Hastalığı
 • Selda Korkmaz
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 82-83 DOI: 10.4274/jtsm.018
Gündüz Aşırı Uykululuk Şikayeti ile Başvuran ve Rathke Kesesi Tümörü Saptanan Bir Olgu Sunumu
 • Gülçin Benbir
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 84-86 DOI: 10.4274/jtsm.019

Özgün Araştırma

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Hastalarının Uykuda Solunum Bozuklukları ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Açısından Değerlendirilmesi
 • Pervin Hancı
 • Aylin Özgen Alpaydın
 • Bahriye Oya İtil
 • İbrahim Öztura
 • Can Sevinç
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 34-38 DOI: 10.4274/jtsm.174
Eritrosit Dağılım Genişliği, Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Aralığı Parametrelerinin Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hastalık Ağırlığı ile İlişkisi
 • Sema Demir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 39-42 DOI: 10.4274/jtsm.201
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hipoksinin Göz Üzerine Etkileri
 • Özge Oral Tapan
 • Utku Tapan
 • Ünzile Seval Kılıç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 43-47 DOI: 10.4274/jtsm.220
Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi
 • Feray Karaali Savrun
 • Gülçin Benbir
 • Rahsan İnan
 • Asım Kaytaz
 • Hakan Kaynak
J Turk Sleep Med 2014; 1: 43-45 DOI: 10.4274/jtsm.09