ÖZGÜN MAKALE

J Turk Sleep Med 2017; 4: 22-29
Makale Geliş Tarihi: 05.05.2017
Makale Kabul Tarihi: 31.05.2017
*

Pamukkale University Faculty of Health Science, Department of Pediatric Nursing, Denizli, Turkey

Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları, Düzenleri ve Annelerin Algıları

Amaç: Bu çalışmanın amacı annelerin çocuklarındaki uyku sorunları hakkındaki algılarını ve uyutma davranışlarını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 0-2 yaş arasında çocuğu olan 294 anneyle yapılmıştır. Annelere sosyo-demografik bilgiler, çocuğu uyutma davranışları ve anne uyku alışkanlıklarını belirleyen anket formları uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya alınan çocukların %33’ünün uyku problemi olduğu ve annelerin %70,1’inin bunu orta, %16,5’i ciddi derecede sorun olarak gördüğü saptanmıştır. Annelerin çocuklarını uyutmak için en sık kullandıkları yöntemler ayakta sallamak (%49,7), beslemek/emzirmek (%44,6) ve ninni/şarkı söylemektir (%28,2).
Sonuç: Çalışmanın sonuçları pek çok çocuğun uyku problemi yaşadığını ve annelerin çok çeşitli uyutma yöntemleri kullandıklarını göstermiştir. Bu sonuçlar çocuğun uyku davranışları ve alışkanlıklarını değerlendirmede ve çocuğun uyku problemleriyle baş etmesinde sağlık profesyonellerinin farkındalığını arttırmak için kullanılabilir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü