2015-9-2-3
2015 2 Eylül (9) 3
JTSM
ORCID Kullanımı

Editörden

Editörden

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 0-0)

Derleme

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Preoperatif Değerlendirme

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 47-52)

Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne ve Uykuyla İlişkili Hipoksemi-Hipoventilasyon Sendromlu Hastalarda Arteriyel Kan Parsiyel CO2 Basıncı ile Transkutanöz CO2 İzleminin Karşılaştırması

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 53-58)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularımızda Sistemik Hastalık Birlikteliği

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 65-68)

Olgu Sunumu

İnme Etiyolojisinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Yeri

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 69-71)

İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi

(J Turk Sleep Med 2015; 2: 72-76)
Anasayfa Arşiv Arama Menü