2014-6-1-2
2014 1 Haziran (6) 2
JTSM
ORCID Kullanımı

Editörden

Editörden

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 0-0)

Derleme

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 38-42)

Özgün Araştırma

Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 43-45)

Sistemik Hastalığı Olmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ani Kardiyak Ölüm Riskinde Kardiyak Repolarizasyon İndeksinin Rolü

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 46-50)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 51-57)

Olgu Sunumu

Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59)

Uykuda Yemek Yeme Alışkanlığı Sonucu Kilo Alma Yakınması ile Başvuran Uyku ile İlişkili Yemek Yeme Bozukluğu (SRED)

(J Turk Sleep Med 2014; 1: 60-61)
Anasayfa Arşiv Arama Menü