2016-12-3-1
2016 (Özel Sayı) 3 Aralık (12) 1
JTSM
ORCID Kullanımı

Sözlü Bildiriler

Polisomnografi Sonrası Hastaların Uyandıkları Uyku Evresinin Belirlenerek Stanford Uykululuk Ölçeğine Etkisinin Araştırılması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-1)

Orta ve İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Kognitif Durum Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Uzun Dönemde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Semptomları Üzerine Etkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3)

Obstrüktif Uyku Apnesinin Ağız İçi Apareyle Tedavisinde Uzun Dönem Uyum ve Hasta Deneyimleri

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 4-4)

Epworth Uykululuk Skalasını Kim Uygulamalı? (Hasta mı? Teknisyen mi ?)

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ön Tanısı ile Başvuran Hastalarda Hastane Anksiete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Tedavisinin Lipid ve Glukoz Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 7-7)

Laringeal Botulinum Toksin Enjeksiyonu; Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Gelişimine Yol Açabilir mi?

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 8-8)

Adana’da Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Uzun Dönemde PAP Uyumu: Toplum Bazlı Çalışma

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 9-9)

Hasta Gözüyle Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-10)

Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11)

Migrende Ağrı Tipi ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 12-12)

Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13)

Koahlı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14)

Kleine-Levin Sendromu: 2 Olgu Sunumu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16)

Apne/hipopne Öncesi Bazal Düzeyin Farklı Tanımına İlişkin Uyku Bozukluklarının Otomatik Tanımlaması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17)

Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç Midir

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 18-18)

Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Parasomni Sıklığı

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19)

Kronik Insomni Hastalarında Hipotalamik-Pituiter-Adrenal ve Büyüme Hormonu Aksının ve Metabolik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20)

Cushing Sendromlu Hastalarda Tedavi Öncesi ve 1 Yıllık Tedavi Sonrası Uyku Paternlerinin Belirlenmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 21-21)

Kafa Travması Sonucu Oluşan Frontal Kontüzyonun Tetiklediği Somnanbulizm Olgusu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 22-22)

Polisomnografideki (PSG) Parsiyel Oksijen Satürasyonu (PaO2) ile Retina Sinir Lifi Kalınlığı (RNFL) Arasındaki İlişki

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-23)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) Ile Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25)

Konuşma Metinleri

Depresyon ve Uyku

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-1)

Anksiyete ve Uyku

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2)

PAP Tedavisi ve Uyum Sorunları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3)

Osa Dışı Uykuda Solunum Bozukluklarının İzlemi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 4-4)

Vardiyalı Çalışma ve Uyku

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5)

Trafik Kazaları ve Uyku

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6)

Sürücü Belgesi Alma Kriterlerinde Uyku

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 7-7)

Pap Tedavisinde Uyum

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 8-8)

Yeni PAP Cihazları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 9-9)

İnsominada Tanı ve Klinik

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-10)

İnsomniada Bilişsel ve Farmakolojik Tedaviler

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11)

Uyku Endoskopisi: Nasıl ? Uykunun Güvenli ve Etkin Simülasyonu

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 12-12)

Huzursuz Bacaklar Sendromu Tanısında Karşılaşılan Sorunlar

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13)

Uykuda Hareket Konvulsif Bir Fenomen mi ?

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14)

Parasomniler

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15)

Çocuklarda Uykuda Solunum Bozuklukları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16)

Çocuklarda Uykuda Hareket Bozuklukları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17)

Uyku Apnesi ve Hipoksiye Karşı Inflamatuar ve Adaptif Moleküler Yanıtlar

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 18-18)

Uykuda Solunum Bozukluklarının Klinik Özellikleri

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19)

Elektrofizyolojinin Temelleri

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20)

Narkolepsi Sendromları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 21-21)

Diğer Santral Nedenli Hipersomniler

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 22-22)

İnsomni Tanımı, İnsomni Tipleri, İnsomni Tedavisi

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-23)

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24)

Santral Nedenli Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25)

Diğer Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 26-26)

Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu ve Diğer Uyku İle İlişkili Hareket Bozuklukları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 27-27)

Uykuda Solunum Kayıtlama ve Skorlama

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 28-28)

Uykuda Kardiyak Kayıtlama ve Skorlama

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 29-29)

Arousal Skorlama

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 30-30)

Uyku Kayıtlamada Artefaktlar

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 31-31)

Uyku Testlerinin Raporlanması

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 32-32)

Uyku Teknisyenliğine Giriş

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 33-33)

Temel Elektrofizyoloji

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 34-34)

Uyku Çekimi Için Hastanın Hazırlanması, Monitorizasyon ve Sonlandırma

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 35-35)

Uyku Skorlama

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 36-36)

İNSOMNİLER

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 37-37)

Uykuda Hareket Bozuklukları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 38-38)

Pozitif Havayolu Basıncı (PAP) Cihazları ve Modları

(J Turk Sleep Med 2016; 3: 39-39)
Anasayfa Arşiv Arama Menü