Konuşma Metinleri

Uykuda Dokunma Duyusunun Algılanması

  • Gonca İnanç
  • Murat Özgören
  • Adile Öniz

J Turk Sleep Med 2017;4(1):123-123

Uyku ile ilgili araştırmalar son yıllarda oldukça artmıştır. Uyku sürecini aydınlatmak amacıyla yapılan araştırmalarda uyku sırasında dış uyaranlara karşı verilen beyin yanıtları da araştırılmaktadır. Uyku araştırmalarında genellikle uyarılma potansiyeli ve olay ilişkili potansiyel desenleri kullanılmaktadır. Araştırmanın amacına göre işitsel, dokunsal, görsel ve elektriksel uyaranlar kullanılmaktadır.

Literatürde uykuda elektriksel ve vibrasyon gibi ağrılı uyaranlara karşı oluşan beyin yanıtlarının incelendiği araştırmalar bulunmasına rağmen yetişkinlerde ağrısız dokunsal uyaranlara karşı oluşan beyin yanıtlarının incelendiği araştırmalar ekibimizin araştırmaları ile sınırlıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı’nda uykuda ağrısız dokunsal uyaranlara karşı oluşan beyin yanıtları incelenmektedir. Bu sunumda uyku dinamiği araştırma laboratuvarında elde edilen verilerin sonuçları paylaşılacaktır. Öncelikle uykuda ağrısız dokunsal uyaranlar ile elde edilen uyarılma potansiyeli ve olay ilişkili potansiyeller evrelere göre uyanıklık durumu ile karşılaştırılarak aktarılacaktır. Ardından beyin yanıtlarının topolojik olarak incelenmesi ile ortaya çıkarılan beyin asimetrisi farklı uyku evrelerinde erken ve geç yanıtlar açısından değerlendirilecektir. Son olarak Bispektral indeks sistemini kullanarak mikro evre düzeylerinde beyin yanıtlarının nasıl değiştiği paylaşılacaktır.