Özgün Makale

Seçkin Kadın Futbol Oyuncularında Gece Uykusu Yoksunluğunun İştah ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri

10.4274/jtsm.galenos.2019.19480

  • Hamid Arazi
  • Javad Mehrabani
  • Mojdeh Irandoost
  • Eisa Khaleghimamaghani

Gönderim Tarihi: 13.02.2019 Kabul Tarihi: 03.06.2019 J Turk Sleep Med 2019;6(3):93-96

Amaç:

Uyku ve uyanma; fizyolojik fonksiyonlardan, aydınlık ve karanlıktan, çalışma programlarından ve diğer etkinliklerden etkilenen biyolojik bir döngüdür. Vücut fonksiyonlarında ve iştahta uykunun hayati önemi vazgeçilmezdir ve bu özellikle sporcular için önemlidir. Bu arada, futbol oyuncularının şartları uykudan yoksun kalacakları şekildedir ve bu profesyonel bir sporcu için risktir. Bu çalışmada, seçkin kadın futbol oyuncularında gece uyku yoksunluğunun iştah ve fiziksel performans üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmaya, İran birinci liginde 10 yıllık geçmişi olan 12 seçkin kadın futbol oyuncusu seçildi (yaş: 28,50±3,45 yıl, boy: 160,50±4,07 cm, kilo: 55,12±3,52 kg, beden kitle indeksi: 21,38±1,06 kg/m2). Denekler normal uyku ve gece uykusu yoksunluğu ile iki seansta değerlendirildi ve bu iki seans arasında bir iyileşme haftası da vardı. Değerlendirmelere fiziksel performans ve iştah dahil edildi.

Bulgular:

Gece uykusu yoksunluğunun; iştah (acıkma, doyma, tokluk hissi ve yeme arzusu), reaksiyon süresi, denge (statik ve dinamik), anaerobik güç (tepe güç, minimum güç, ortalama güç ve yorgunluk indeksi) ve aerobik performans üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlendi (p≤0,05).

Sonuç:

Gece uykusu yoksunluğu, seçkin futbol oyuncularının iştahı ve fiziksel performansı üzerinde bozulmalara neden olabilmektedir. Bundan dolayı, sporcular fiziksel görevlerine başlamadan önce yeterli gece uykusunu göz önünde bulundurmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Futbol oyuncuları, uyku, sirkadiyen ritim, iştah, performans

Tam Metin (İngilizce)