Editörden

Editörden

  • Sevda İsmailoğulları

J Turk Sleep Med 2021;8(1):0-0

Sevgili Okurlar,

Türk Uyku Tıbbı Dergisi’nin bu sayısı ile birlikte sekizinci cildinin yayınına yeni editör kadrosu ile başlıyoruz. Bu sayıda iki meta-analiz ve sekiz araştırma makalesi ile sizlere ulaşıyoruz. Bu sayı ile birlikte dergimiz artık online platformda yayın hayatına devam edecektir. Bildiğiniz üzere, Türk Uyku Tıbbı Dergisi, Ulakbim ve ESCI dergi listesinde yer almaktadır. Bundan sonraki hedefimiz ise SCI-E dergi listesine girebilmektir.

Yeni kadro ile ilk sayımızın çıkacağı Mart ayı içerisinde uyku ile ilgili önemli bir gün de kutlanmaktadır. Dünya Uyku Günü; uyku bozukluklarının daha iyi tanınması, önlenmesi ve tedavi edilmesi ile uyku sorunlarının toplum üzerindeki yükünü azaltmayı amaçlayan her yıl kutlanan bir etkinliktir. Dünya Uyku Derneği’nin Dünya Uyku Günü Komitesi tarafından organize edilmektedir. Dünya Uyku Günü, bu yıl 19 Mart 2021 Cuma günü kutlanacaktır. Bu yılki sloganı “Düzenli Uyku, Sağlıklı Gelecek” olarak belirlenmiştir. Ülkemizde de Türk Uyku Tıbbı Derneği olarak Dünya Uyku Günü’nde toplumu sağlıklı uykunun önemi ve özellikle koronavirüs döneminde dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirmek üzere etkinlikler düzenlenecektir.

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi döneminde sağlıklı uykunun önemi ve uykunun immün sistem üzerine pozitif etkileri daha net anlaşılmıştır. Pandemi; toplumun, sağlık çalışanlarının ve bu hastalığa yakalananların uykusunda belirgin değişikliklere neden olmuştur. Tüm dünyada bu konuda pek çok araştırma yapılmıştır. Türk Uyku Tıbbı Dergisi’ne de bu alanda ülkemiz verilerine ilişkin pek çok makale başvurusu yapılmıştır. Bu sayımızda bu konuda bir meta-analiz, bir de araştırma makalesi mevcuttur. Meta-analizde COVID-19 salgını döneminde özellikle COVID-19 tanılı hastaya tedavi ve bakım veren sağlık personelinin uyku kalitelerinin daha düşük olduğu rapor edilirken, 1,909 erişkin üzerinde yapılan toplum bazlı araştırma makalesinde ise stresin arttığı oranda uykunun bozulduğu rapor edilmiştir.

Bu sayıdaki obstrüktif uyku apne sendromu ile ilgili iki makaleden ilkinde mikst tipte apne ve hipopnelerin tedavi üzerine etkileri, diğer makalede ise obstrüktif uyku apne risk faktörleri araştırılmıştır.

Uyku tıbbının çok geniş perspektifte disiplinlerle ilgili olması ve farklı alanlardan makaleler almak bizleri mutlu etmektedir. Bu sayımızda tempomandibüler eklem disfonksiyonu olan hastalarda bruksizm eşlik edip etmemesinin, hastaların psikolojik ve uyku profiline ve bu hasta grubundaki kronik ağrının uyku kalitesi üzerine etkilerini araştıran iki makale mevcuttur.

Uyku tıbbı bebeklikten yaşlılığa tüm yaş gruplarındaki uyku ve hastalıklarıyla ilgilenmektedir. Bu sayımızda bebeklerde güvenli uyku hakkında hemşire, ebe ve hemşirelik öğrencilerinin bilgi düzeyleri ve eğitimin etkisinin incelendiği iki makale bulunmaktadır.

Diğer iki makalemizin ilki Türkiye’de yapılan tez çalışmalarında sigara içiminin uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirildiği bir meta-analiz çalışması, diğeri ise 1,007 üniversite öğrencisinde, internet bağımlılığının uyku kalitesi, fiziksel aktivite ve bilişsel durum üzerine etkilerini inceleyen bir araştırma makalesidir.

Uyku tıbbında Türkiye’deki en önemli yayın platformu olan dergimizin okurlara ve bilime katkısı olması en büyük dileğimizdir.

Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları

Editör