Editörden

Editörden

  • Murat Aksu

J Turk Sleep Med 2020;7(3):0-0

Sevgili Okurlar;

Türk Uyku Tıbbı’nın tek bilimsel platformu olan dergimizin 7. cildinin 3. sayısında yine birlikteyiz. Bu sayının dergimiz için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Nitekim, 7 yıl önce sadece bir kaç orjinal makale ile yayın hayatına başlayan dergimiz, bu sayısında 16 orijinal makale ile, uyku tıbbı konusunda dünyadaki önemli yayın platformlarından biri haline gelmiştir. Bundan sonraki sayılarda da aynı zengin içeriği sürdüreceğimizi belirtmek isterim.

Peki bu sayımızda neler var? İlk orjinal makale, ‘Tip 2 diyabetli hastalarda insomni varlığı ve insomniye yol açan faktörleri araştıran bir çalışma. Bu çalışmada diyabetli hastalarda insomninin sık görüldüğü belirlenmiş, ama buna yol açan faktörler saptanamamıştır.

Dergimizin bu sayısındaki ikinci makale ise başka bir önemli hastalıkta, Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığında uyku kalitesini ve Obstrüktif Uyku Apne sendromu sıklığını araştıran çalışma. Bu çalışmada stabil Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı olanların %37’sinde uyku bozukluğu olduğu belirlenmiştir. Bu yüksek oranla birlikte %44 hastada da Obstrüktif Uyku Apne sendromu için yüksek risk olduğu saptanmıştır. Makalenin ilgi çekici olacağını tahmin ediyoruz.

Bir diğer orijinal makale ise Obstrüktif Uyku Apne sendromlu hastalarda metabolik sendrom kriterlerinin araştırıldığı çalışma. Bu çalışmada metabolik sendrom kriterleri ile Obstrüktif Uyku Apne sendromu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Obstrüktif Uyku Apne sendromu ile metabolik sendrom kriterlerinin birlikteliğine dikkat çekilmiştir.

Yukarıda da vurguladığımız gibi dergimizin bu sayısı çok zengin. Bizim görüşümüze göre dergideki ilgi çekici makalelerden biri de ‘REM uykusuna özgü Obstrüktif Uyku Apne sendromunun özelliklerini’ belirlemeyi amaçlayan çalışma. Bu çalışmada olgular, iki farklı tanı kriterine göre değerlendirilmiş ve tedavi yaklaşımlarında farklılıklar belirlenmiştir. Özellikle hafif ama uykulu olgularda PAP tedavisinin önemi vurgulanmıştır.

Dergimizdeki ilgi çekici bir diğer çalışmada ise yoğun bakım ünitesindeki bilinçli hastalarda uygulanan çok bileşenli bir uyku protokolünün uyku kalitesine etkisi araştırılmıştır. Bu konudaki ilk çalışmalardan biri olan makalede, protokolün uyku kalitesini düzeltmediği saptanmıştır. Ancak bu protokolün en azından bazı alt gruplarda etkili olabileceği ileri sürülmüştür.

Bu sayımızda bunlarla birlikte, ilginizi çekecek çok sayıda makale bulacaksınız. Dergimizin siz değerli okurlarımız ile zenginleştiğini biliyoruz. Ayrıca tüm yazarlara ve yazılarımızı değerlendirmekten kaçınmayan, emeklerini esirgemeyen hakemlerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bir kez daha;

İyi uyuyun, sağlıklı kalın.

Prof. Dr. Murat Aksu
Editör