Editörden

Editörden

  • Murat Aksu

J Turk Sleep Med 2020;7(2):0-0

Değerli Okurlar;

Ülkemizin ve Dünya’nın geçirdiği bu zor pandemi günlerinde, JTSM’nin 7. cildinin 2. sayısında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda birbirinden değerli özgün makalelere ulaşmanızı hedefledik. Her geçen sayıda dergimizde yayınlanan eser sayısının arttığını ve her sayıda dergimizin yeni mecralarda dizinlendiğini görmekteyiz. Bu sayıda dergimiz 18 ayrı indekste yer almaktadır. Yine ilk defa bu sayıda 9 özgün makale yayınlanmaktadır. Hepimiz bu başarıların arkasında, çalışmalarını dergimizde değerlendiren değerli bilim insanlarımızın ve okurlarımızın yer aldığının bilincindeyiz. Bu nedenle bir kez daha eser sahiplerine, eserleri büyük bir titizlikle değerlendiren hakemlerimize ve değerli okurlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Bu sayımızda 9 özgün makalenin yer aldığını yukarıda belirtmiştik. İlk özgün makale, gebelikte D vitamini eksikliği ile huzursuz bacaklar sendromu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu eser, gebeliğe ikincil olan huzursuz bacaklar sendromunda D vitamini eksikliğinin önemli olabileceğini irdeleyen ilk çalışma olarak literatürde yerini almıştır. Bu çalışma, Huzursuz Bacaklar sendromunun patogenezinin aydınlatılmasında yeni ufuklar açabileceği gibi, klinik bağlamda da gebelerde D vitamin düzeyinin Huzursuz Bacaklar sendromu gelişimini önleme açısından değerini ortaya koymaktadır. Uyku tıbbında mutlaka okunması gereken bir çalışma olduğu düşüncesindeyiz.

Dergimizin bu sayısında yayınlanan diğer bir önemli çalışma ise Obstrüktif Uyku Apne sendromlu hastaların fonksiyonel kapasitesini ve uyku kalitesini kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireyler ile karşılaştırmaktadır. Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerin fonksiyonel kas kapasitesinin, Obstrüktif Uyku Apne sendromlu hastalara göre daha kötü olduğu belirlenmiştir. Buna karsılık her iki gruptaki hastaların uyku kaliteleri bozulmuş olarak bulunmuştur. Bu çalışma kronik obstrüktif akciğer hastalığının, Obstrüktif Uyku Apne sendromu kadar, uyku kalitesini bozduğunun belirlenmesi açısından ilgi çekici bulunmuştur.

Dergimizdeki diğer bir özgün çalışma ise migren ve gerilim baş ağrısının uyku üzerine etkilerini araştırmaktadır. Bu çalışmada migren ve gerilim başağrısının uyku üzerine etkilerinin farklı yönlerde olduğu belirlenmiştir.

JTSM’nin bu sayısında Çocuklar Için Uyku Bozukluğu ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması da yayınlanmaktadır. Bu ölçeğin uyku tıbbında çocuklarda yapılacak araştırmalarda sıklıkla kulanılacağını düşünmekteyiz.

Dünya’nın karşılaştığı en zor sınavlardan biri olan COVID-19 pandemisi sırasında dergimizin sayılarını aksatmamayı hedefliyoruz. Bu konudaki desteğinizin artarak süreceğine inanmaktayız. Bu süreçte uyku tıbbı adına aşayacağımız en önemli olumsuzluklardan biri, İstanbul’da Kasım ayında düzenlenmesi planlanan Asya Uyku Araştırmaları Kongresi’nin 2021 yılına ertelenmesidir. Asya Uyku Araştırmaları Derneği olarak yaptığımız toplantılar sonucunda, üzücü de olsa bu kararı almak zorunda kaldık ve kongreyi 2021 Haziran’ında yine İstanbul’da düzenlemeyi kararlaştırdık. Bu bağlamda bu kongre ile birlikte yapılması planlanan, Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ve ve Ulusal Uyku Tıbbı Teknikerliği Kongreleri de 2021 yılına ertelendi. Bu konulardaki ve uyku tıbbındaki gelişmeleri Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin web sayfasında izleyebilirsiniz.

Tüm editörler ekibi adına hepinize sağlıklı, bilim dolu ve bilime dayalı günler dilerim.

Prof. Dr. Murat Aksu
Editör