Editörden

Editörden

  • Murat Aksu

J Turk Sleep Med 2020;7(1):0-0

Değerli Okurlar;

 

Journal of Turkish Sleep Medicine adlı dergimizin 7. yılına bu sayımız ile başlıyoruz. Yedi yıl içerisinde dergimizin ulaştığı noktayı uyku tıbbı camiası için çok sevindirici buluyoruz. Dergimiz şu anda 10’un üzerinde dizinde indekslenmektedir. En son olarak Türk Tıp Dizininde ve Embase veri tabanında indekslenmeye başlanmıştır. Bu şekilde dergimizin 20 farklı uluslararası indekste yer aldığını belirtmek bizim için gurur verici bir veridir.

Bu sayımız ile birlikte Editörler Kurulu da tekrar oluşturulmuştur. Editörler kuruluna bu sayımızla birlikte dahil olan iki yeni arkadaşımıza, Aylin Özsancak Uğurlu ve Ayşenur Şahin’e hoş geldiniz diyoruz. Dergimize değerli katkılarda bulunan geçmiş üyelerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Dergimizin bu sayısında altı özgün makale bulunmaktadır. Bu makalelerin ilki Duchenne muskuler distrofi ve spinal muskuler atrofili hastaların uyku yapısı ile ilgili olarak yapılmış çalışmayı içeriyor. Bu hastalarda uyku yapısındaki bozulma ve uyku ile ilişkili solunum bozukluklarının belirlenmesi çalışmanın net ve önemli sonuçları olarak öne çıkıyor.

İkinci özgün makalemiz ise Obstrüktif Uyku Apne sendromu şiddeti ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmadır. Bu çalışmada uyku apne sendromunun şiddeti ile ortalama trombosit hacmi arasında bir ilişki saptanmamıştır.

Diğer bir özgün çalışma ise kardiyak anjiografi yapılacak hastalardaki uyku kalitesini belirlemeye yöneliktir. Bu çalışmada anjiografi öncesi gecede uyku kalitesi değerlendirilmiş ve kişisel özelliklerin uyku kalitesinde rol oynadığı saptanmıştır.

Dergimizin bu sayısında yer alan diğer bir uyku kalitesi çalışması ise obes hastalarda tedavi amacıyla uygulanan hipnoterapinin etkisini gözlemlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada da ilginç sonuçlara ulaşılmıştır ve ilginiz çekeceğini umuyoruz.

Dergimizde göreceğiniz üçüncü uyku kalitesi çalışması ise postpartum dönemdeki kadınlarda yapılmıştır. Bu çalışmada da uyku kalitesi belirgin bozulmuş olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın da ilgi çekeceğini düşünmekteyiz.

Bu sayımızdaki altıncı orijinal çalışma ise günümüzde çok önemli bir sorun olan internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisini inceleyen ilk çalışmalardan biridir ve bir olgu kontrol çalışması şeklinde yapılmıştır. Sonuçları son derece önemlidir ve değerlendirmenizi öneririz.

Elinizde tuttuğunuz sayımızda ayrıca iki adet de olgu sunumu yer almaktadır. Bu olgu sunumlarının siz okurlarımızın klinik uygulamalarına ışık tutacağını ummaktayız.

Bu arada, 18-20 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Asya Uyku Araştırmaları Birliği’nin kongresine Türk Uyku Tıbbı Derneği olarak ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Siz sevgili okurlarımızın da, bu önemli kongreye bilimsel destek vereceğinden eminiz. Kongre için hem serbest bildirilerinizi hem de sempozyum önerilerinizi beklediğimizi hatırlatmak isterim.

Dergimizde yayınlanan yazılar ile ilgili görüşleriniz ve bilimsel katkılarınız bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, görüşlerinizin yer alacağı ‘Editöre Mektuplar’ bölümü gelecek sayımızdan itibaren sayfalarımızda yer bulacaktır. Önerilerinizi, bilimsel katkılarını, yazarlarla paylaşmak istediğiniz verilerinizi ve sorularınızı bekliyoruz.

 

Yedinci yılımızın Uyku Tıbbı Camiasına yararlı olması umuduyla;

 

Prof. Dr. Murat Aksu

Editör