Editörden

Editörden

  • Murat Aksu

J Turk Sleep Med 2019;6(2):0-0

Değerli Okurlar;

Uyku tıbbının ülkemizdeki en büyük bilimsel platformu olan JTSM’nin 6. cildinin 2. sayısında yine birlikteyiz. Bu sayıda da uyku tıbbı literatürüne katkı sağlayacak yeni yayınları sizlere ulaştırmaktayız. Dergimizin ikinci sayısı 5 araştırma makalesini içermektedir. Bu orijinal çalışmaların ikisi Huzursuz Bacaklar sendromu ile ilişkilidir.

Bunlardan ilki Huzursuz Bacaklar sendromlu hastalarda bilişsel fonksiyonları incelemektedir. Bu çalışmada hafif bilişsel yetersizliği olmayan Huzursuz Bacaklar sendromlu olgularda hastalık süresi ile ilişkili bilişsel bozukluk varlığı arasındaki ilişki ortaya kondu.

Huzursuz Bacaklar sendromuyla ilgili ikinci yazı ise üstünde çok durulan bir konuda, Huzursuz Bacaklar sendromu ile kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişki hakkındadır. Sonuç olarak, Huzursuz Bacaklar sendromlu hastalarda Metabolik sendromun daha sık görüldüğü ortaya konmuştur.

Dergimizin bu sayısındaki ilgi çeken diğer bir makale ise Obstrüktif Uyku Apne sendromunda periferik sinir işlevini inceleyen çalışmadır. Bu çalışma son derece ilginç veriler içermektedir ve Obstrüktif Uyku Apne sendromunun hem aksonal hem de demyelinizan nöropatinin nedeni olabileceği öne sürülmektedir.

Bu sayıda ayrıca sporcuların uykularını değerlendirmek için dünyada sık bir şekilde kullanılan “Sporcu Uyku Davranış Anketi”nin  Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması yer almaktadır. Bu çalışmadaki verilerin ışığında, bu anketin ülkemizde de etkin şekilde kullanılacağını ümit etmekteyiz.

Dergimizde ayrıca kuru göz hastalığının depresyon ve uykusuzluğa yol açtığını saptayan bir çalışma da yer almaktadır. Sık görülen bir klinik tablo olan Kuru Göz sendromunun uykusuzluk nedeni olabileceğini belirten verileri de içeren çalışmanın ilgi çekici olduğunu düşünmekteyiz.

Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından düzenlenen 20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ile 7. Ulusal Uyku Tıbbı Tekniker ve Teknisyenliği Kongresi 2-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanının yer alacağı kongrelerin tarihi yaklaştıkça bu konudaki heyecanı da dergimizde paylaşmak istedik. Ayrıca daha şimdiden müjdelemek isteriz ki, Asya Uyku Araştırmaları Kongresi 2020 yılında ülkemizde, yine Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından düzenlenecektir. Dernek faaliyetleri ve kongre ile ilgili bilgileri dergimizin son sayfalarında bulabilirsiniz.

JTSM’nin bu sayısının her sayfasının uyku tıbbına ve siz değerli okurlarımıza katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

Prof. Dr. Murat Aksu

Editör