Editörden

Editörden

  • Murat Aksu

J Turk Sleep Med 2018;5(3):0-0

Sevgili Okurlar;

Bu sayı ile birlikte dergimizin beşinci cildinin üçüncü sayısını da yayınlamış oluyoruz. Bundan sonra yayınlanacak olan “Kongre Özel Sayısı’nda Uyku Tıbbı Kongresi’nde” sunulmuş olan bildirilerin özetleri yer alacak ve bu şekilde dergimizin beşinci cildini de tamamlamış olacağız. Dergimizin beşinci cildinin oluşumuna katkıda bulunan tüm hakemlerimize ve yazarlara teşekkürlerimizi sunarız.

Bu sayımız ilk defa tümüyle araştırma makalelerinden oluşmaktadır ve yine ilk defa yedi araştırma yazısı bir sayıda yer almaktadır. Bu Türk Uyku Tıbbı’nın geldiği nokta açısından önemlidir.

Bu sayıdaki çok önemli çalışmalar içinde bizim en çok ilgimizi çeken ve literatüre önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz çalışma, dergide son sırada yer alan ve multipl skleroz hastalarında polisomnografi verilerini sunan makaledir. Bu makalede interferon kullanan ve kullanmayan hastaların verileri ayrı gruplar halinde sağlıklı bireylerin verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu konudaki en geniş serilerden biri olduğu açıktır. İlginizi çekeceğinden eminiz.

Bu sayıdaki ilk makale, uykuda ani bebek ölümlerine karşı anne tutumlarını araştıran bir çalışmanın sonuçlarıdır. Anne tutumlarının oldukça ilginç ve bazen de riskli olduğunu bu çalışmanın sonuçlarında görüyoruz.

Dergideki ikinci sırada yer alan orijinal makale ise Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OUAS) ile ilişkilidir. Bu çalışmada yazarlar, hipoksemi şiddeti ile hemogram parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu çalışmada OUAS şiddetlendikçe nötrofil sayısının ve nötrofil/lenfosit oranının arttığı saptanmıştır. Bu sonuç, uyku apnelerinin oluşturduğu sistemik enflamasyonun göstergesi olabilir.

Bu sayıdaki üçüncü makale ise solvente maruz kalan işçilerde uyku apnesini araştırmaktadır. Sonuçta solvente maruz kalmanın, uyku apneleri için önemli bir risk oluşturduğu saptanmıştır. Bu meslek hastalıkları açısından çok önemli bir bulgudur ve meslek hastalıkları disiplinine önemli bir katkıdır.

Bu sayıdaki diğer bir çalışma trigeminal nevraljili hastalarda uyku kalitesini ve depresyon, anksiyete skorlarını incelemektedir. Bu hastalarda Pittsburgh Uyku kalitesi skalasının belirgin olarak bozulduğu saptanmıştır.

Bu sayıda yer alan diğer bir çalışmada ise akademik personeldeki uyku bozuklukları irdelenmiştir. Ayrıca diğer bir çalışmada ise ilkokul öğrencilerinde televizyon izleme süresinin uyku alışkanlıklarını etkilediği gösterilmiştir.

Türk Uyku Tıbbı’na katkı sağlayacağına inandığımız bu sayıyı beğenilerinize sunuyoruz.

Prof. Dr. Murat Aksu
Editör