Editörden

Editörden

  • Murat AKSU

J Turk Sleep Med 2018;5(2):0-0

Sevgili Okurlar;

Uyku tıbbının ülkemizdeki en önemli bilimsel platformu olan Türk Uyku Tıbbı Dergisi’nin yeni sayısıyla yine birlikteyiz.

Uyku tıbbının temel bilimlerden hasta başına kadar giden uzun bir süreçte, birçok tıp disiplinin katkısının olduğu bir dal olduğunun bilinciyle, dergimizin bu sayısında da değişik alanlardan yazılara yer vermeyi amaçladık. Bu bağlamda tüm okurların ilgisini çekebilecek en az bir yazının dergide yer almasına önem verdik.

Bu sayıda uyku ve bilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi vurgulayan bir araştırma ve bir de derleme bulacaksınız. Ergönül ve arkadaşlarının yaptığı çalışma gündüz uykuları ile bilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan deneysel bir araştırmanın sonuçlarını içeriyor. Yazıhan ve Yetkin’in derlemesi ise uyku ile bellek arasındaki ilişkiyi eldeki veriler ışığında değerlendiren bir yazı. Bu derlemede uykunun bellek üzerine olan etkisinin özelikle iki aşamada, öğrenme öncesinde kodlamada ve bilginin kalıcılığının sağlanmasında olduğu vurgulanıyor. Bu süreçlerin nasıl işlediği konusunda da bilgi veriliyor.

Sirkadyen ritmin sağlıklı yaşam üzerine etkisi son yıllarda artan bir bilimsel ilgi alanı olmayı sürdürüyor. Bu bağlamda, vardiyalı çalışma ile uyku ve obezite ilişkisi üstünde durulması gereken önemli bir unsur kanısındayız. Çatırtan ve Bakır’ın çalışması vardiyalı ve vardiyasız çalışan bireylerde uyku kalitesini ve obeziteyi karşılaştırmıştır. Bu çalışmada vardiyalı çalışanlarda uyku kalitesi belirgin daha bozuk bulunmuştur. Bununla birlikte vardiyalı çalışanlarda beden kitle indeksinin daha yüksek ve bel çevresinin daha geniş bulunması bu konudaki çelişkili verilere bir yenisini daha eklemiştir.

Bu sayımızdaki bir diğer çalışma da üniversite öğrencilerinde beslenme ile uyku kalitesini inceleyen anket çalışmasıdır. Uysal ve arkadaşlarının çalışmasında, 920 üniversite öğrencisinde beslenme alışkanlığı ve uyku kalitesi sorgulanmıştır.

Dergimizin bu sayısında biri İstanbul’dan diğeri de Tahran’dan iki olgu sunumu yer almaktadır. Olgulardan biri nonREM parasomnisi ile şiddet arasındaki ilişki vurgulanmıştır. İkinci olgu ise 13 yıldır süregelen insomninin fizyolojik parametrelere etkisi incelenmiştir.

Türk Uyku Tıbbı Dergisi’nin bu sayısının da uyku tıbbına ve okurlarımıza katkısının önemli olacağını umuyoruz.

Prof. Murat AKSU
Editör