Editörden

Editörden

J Turk Sleep Med 2016;3(2):0-0

Editörden

Sayın Okurlarımız,

Bu sayımızın derlemesi Sayın Dr. Ceyda Eren Kırışoğlu Demir tarafından “Obstrüktif Uyku Apnesi ve Kanser” konusunda ele alınmıştır. Son 2 yıl içinde artan sayıda bilimsel araştırma, uyku apnesi hastalığının kanser riskini de arttırabileceğini düşündürmektedir. Özellikle aralıklı desatürasyonlar ve sık arousallar hem enflamasyona neden olmakta hem de uyku kalitesini bozmaktadır. Bu derleme de bu konuda bizi bilgilendirmektedir. Kanser hastalarının genel endişe ve stres nedeniyle uykularının bozulması çok sık rastlanan bir durumdur. Son gelişmelerin ışığında hastaların kanseri gibi uyku bozukluklarının da değerlendirlmesi ve gerekirse tedavi edilmesi gereklidir.

Bu sayıda yer alan üç orjinal yazımızın ilki, Sayın Dr. Pervin Hancı, Dr. Aylin Özgen Alpaydın, Dr. Bahriye Oya İtil, Dr. İbrahim Öztura, Dr. Can Sevinç, Dr. Barış Baklan tarafından yürütülen “İnterstisyel Akciğer Hastalığı Hastalarının Uykuda Solunum Bozuklukları ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmadır. Yazarlar, bu çalışmada interstisyel akciğer hastalığı olan bir grupta uykuda solunum bozukluğunu araştırmışlardır. İkinci orjinal makale Sayın Dr. Sema Demir tarafından yürütülen “Eritrosit Dağılım Genişliği, Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Aralığı Parametrelerinin Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hastalık Ağırlığı ile İlişkisi” başlıklı çalışma olup, ufuk açıcı bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Sayının üçüncü orjinal makalesi ise Sayın Dr. Özge Oral Tapan, Dr. Utku Tapan ve Dr. Ünzile Seval Kılıç tarafından yürütülen “Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hipoksinin Göz Üzerine Etkileri” başlıklı çalışmadır. Yazarlar, göz hastalıkları hekimlerinin de Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nun komplikasyonları ile karşılaşabileceklerini vurgulamışlardır.

Bu sayıda yer alan olgu sunumu Sayın Dr. Sebahat Genç, Dr. Hatice Kayım Bilgiç, Dr. Özge Oral Tapan’a ait “Tedaviyle Ortaya Çıkan Santral Uyku Apnesi: İkinci Titrasyonda Düzelir mi?” başlıklı makaledir. Sunulan olguda da CPAP titrasyonu sırasında rastlayabileceğimiz bir soruna açıklık getirmektedir.

Dergimize ve Türk Uyku Tıbbına katkıda bulunan tüm yazarlarımıza teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda, Türk Uyku Tıbbı’na yeni katkılar ve paylaşımlar ile görüşmeyi umuyoruz.

TUTD Editör Kurulu