Diğer

2019 Konu Dizini

J Turk Sleep Med 2019;6(3):0-0

Alzheimer hastalığı/Alzheimer’s disease............................................ 59
Amlodipin/Amlodipine..................................................................... 16
Amyotrofik lateral skleroz/Amyotrophic lateral sclerosis .................... 97
Anksiyete/Anxiety.............................................................................. 1
Apne-hipopne indeksi/Apnea-hypopnea index.................................... 1
Aritmi/Arrhythmia........................................................................... 19
Astım/Asthma................................................................................... 7
Bellek/Memory................................................................................ 22
Bilişsel fonksiyonlar/Cognitive functions............................................ 22
Depresyon/Depression..................................................................... 49
Egzersiz testi/Exercise test.................................................................. 1
Elektromiyografi/Electromyography.................................................. 37
Fiziksel aktivite/Physical activity....................................................... 80
Futbol oyuncuları/Soccer players...................................................... 93
Gebelik/Pregnancy.......................................................................... 80
Geçerlik/Validity.............................................................................. 74
Geçerlilik/Validity............................................................................ 43
Genç hasta/Young patient............................................................... 19
Gündüz aşırı uykululuk/Daytime sleepiness ..................................... 97
Gündüz aşırı uykululuk/Excessive daytime sleepiness......................... 88
Güvenilirlik/Reliability ..................................................................... 43
Güvenirlik/Reliability...............................................................74
Hemşirelik/Nursing.......................................................................... 59
Hiperlipidemi/Hyperlipidemia........................................................... 29
Hipersomni/Hypersomnia................................................................ 16
Hipertansiyon/Hypertension............................................................. 29
Hipoksemi/Hypoksemia................................................................... 10
Hipoksi/Hypoxia.............................................................................. 37
Huzursuz Bacaklar sendromu/Restless Legs syndrome............. 7, 22, 29
İlaç dışı uygulama/Non-pharmacological therapy............................. 59
İlaç yan etkisi/Drug side effect.......................................................... 16
İnsomni/İnsomnia..................................................................... 65, 88
İştah/Appetite.................................................................................. 93
Kabul ve kararlılık tedavisi/Acceptance and commitment therapy................65
Kardiyovasküler risk faktörleri/Cardiovascular risk factors.................. 29
Kuru göz/Dry eye............................................................................ 49
Motor nöron/Motor neuron ............................................................ 97
Motor unit number/Motor ünit sayısı.............................................. 10
Nöropati/Neuropathy...................................................................... 37
Obezite/Obesity.............................................................................. 29
Obstrüktif Uyku Apne sendromu/Obstructive Sleep Apnea syndrome.......10, 19
Obstrüktif uyku apnesi/Obstructive sleep apnea................................. 1
Parasomni/Parasomnia.................................................................... 88
Parkinson hastalığı/Parkinson’s disease............................................. 53
Performans/Performance................................................................. 93
Polisomnografi/Polysomnography.................................................... 53
Sedanter yaşam tarzı/Sedentary lifestyle............................................. 1
Sirkadiyen ritim/Circadian rhythm.................................................... 93
Soyut düşünme/Abstract thinking.................................................... 22
Sporcu/Athlete................................................................................ 43
Subtalamik derin beyin uyarımı/Subthalamic deep brain stimulation...........53
Tıp öğrencileri/Medical students...................................................... 88
Türkçe versiyon/Turkish version....................................................... 43
Uyku Apne sendromu/Sleep Apnea syndromes................................. 37
Uyku apnesi/Sleep apnea................................................................. 88
Uyku bozuklukları/Sleep disorders........................................ 59, 88, 97
Uyku davranışı/Sleep behavior......................................................... 43
Uyku kalitesi/Sleep quality..................................................... 7, 65, 80
Uyku ve Yaşam Tarzı Anketi/Sleep and Lifestyle Questionnaire......... 74
Uyku/Sleep............................................................................... 74, 93
Uykuda solunum bozukluğu/Sleep-disordered breathing................... 37
Uykusuzluk/İnsomnia...................................................................... 49
Yaşam kalitesi/Quality of life............................................................ 80
Yönelim/Orientation...................................................................... 22